Útépítés és múzeumpedagógia találkozása

A Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum foglalkozásai igazi különlegességnek számítanak és abban segítenek, hogy a diákok felismerjék az útépítő szakmában rejlő szépséget és a szakma felbecsülhetetlen gyakorlati hasznát a társadalom számára.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kiskőrösi Úttörténeti Múzeuma egyedülálló módon illeszkedik a Közút Zrt. utódnevelési programjába és a kulturális intézmények diákok számára tervezett integrációs terveibe. Tevékenysége nem csupán a kiskőrösi járási községek és városok érdeklődő közönségéhez jut el, hanem az egész országban egyedülálló emlékeket és programokat kínál a diákoknak. A „Közutazzunk!” elnevezésű, mintegy 25 millió forintos támogatásból megvalósuló EFOP projekt keretében az útépítés témakörén alapuló, a gyerekek minden korosztályát megszólító múzeumpedagógiai programok kerültek kidolgozásra.

Útépítés és múzeumpedagógia találkozása

A projekt célja egyrészt, hogy a muzeális környezetben kuriozitást jelentő útépítési tematikát közel hozzák a látogatókhoz, másrészt, hogy a kistérségben tovább folytassák az aktív múzeumpedagógiai tevékenységet. A megvalósuló, kulturális nevelést célzó foglalkozássorozatokkal támogatni szeretnék a gyermekek személyiségfejlődését és képességeik kibontakoztatását, innovatív gondolkodásmódjuk kialakítását. A foglalkozások fejlesztik a kreativitást, az egyéni és szociális kompetenciákat. Mindezt úgy, hogy olyan tartalommal bővítik a fiatalok ismereteit, amelyekkel a tanulók egyébként nem vagy csak igen ritkán és érintőlegesen találkozhatnak.

A gyerekek megismerkedhetnek az útépítő szakmával és az azt bemutató múzeummal, kipróbálhatják a történelem során használt különböző eszközöket, maguk is kis időre „mérnökké”, „útépítővé” válhatnak, miközben az ókortól napjainkig szisztematikusan végigkövethetik a közlekedés és az utak fejlődésének történetét. Témanapokon, kulturális órákon, táborokban szerezhetnek mélyebb tudást az útépítésről a vonatkozó fizikai ismeretek felelevenítésével, a mérések, mérőeszközök áttekintésével és kipróbálásával, de komoly időt fordítanak a gépek működésének beható vizsgálatára vagy a térképészet kialakulásának átismétlésére a gyűjtemény eredeti térképeinek megtekintésével. A legkisebbeket az alapvető közlekedésbiztonsági szabályokra, táblaismeretre oktatják egy rolleres KRESZ-park segítségével is. A programokból nem maradhatnak ki a vetélkedők sem, így megrendezésre kerül aszfalt-rajz verseny, hídépítés, útépítés, KRESZ és közlekedési ismereteket mérő feladatok, ügyességi versenyek.

Útépítés és múzeumpedagógia találkozása

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára képességeiknek megfelelően, személyre szabott módon mutatják be az intézmény interaktív elemeit, kézzel fogható módon, kipróbálható formában ismertetik meg velük az úttörténetet. A beltéri és udvari fejlesztő játékok kiváló időtöltésre adnak lehetőséget speciális igényű látogatók számára is.

A projekt hatására a gyermekek és diákok ismeretei bővülnek, természettudományos kompetenciáik fejlődnek, és múzeumszerető fiatalokká válnak, a pedagógusok pedig még intenzívebben veszik igénybe az Úttörténeti Múzeum múzeumpedagógiai programjait.

A projekt támogatása az EFOP-3.3.2-16 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016- 00156

A projekt jelenleg megvalósítási szakaszban van. 

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció