RSZTOP

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) a szegénység csökkentése érdekében a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve egyéb kísérő intézkedésekkel. Egyidejűleg két irányban is eredményt kíván elérni: egyrészt a rászorulóknál, másrészt fenntarthatósági oldalról.

 

A 18 év alatti korosztály esetében elsősorban azon gyermekek étkezését szükséges megoldani, akik nem kapnak ételt nappali ellátás keretében megvalósuló vagy iskolai étkeztetésben. Ezért az egyik célcsoportot a rászoruló gyermekes családok és azok a várandós nők alkotják, akiknek születendő gyermekük is ennek következtében hátrányos helyzetű társadalmi csoportba tartozó lesz. 


A rászoruló személyek számára az alapvető fogyasztási cikkek előre összeállított csomagok formájában kerülnek kiosztásra, amelyek olyan hasznos tárgyakat és eszközöket tartalmaznak, amelyek a gyermekek nevelését, ápolását, illetve beiskolázását segítik. 

 

Fotó: Gruber Márk IstvánA legkiszolgáltatottabb helyzetű rétegek közé tartoznak a hajléktalanok, a fedél nélküli és az átmeneti szállón élő személyek. Őket fedi le a második célcsoport.

 

Az anyagi depriváció elsődlegesen a szociálisan rászoruló embereket érinti, ezen belül is különösen azokat, akik jövedelemszerzésre fizikai állapotuk vagy koruk miatt nem képesek és nem részesülnek bentlakásos intézményi ellátásban. Így a harmadik célcsoportot a szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű személyek, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek jelentik.


Megfelelő minőségű, tápláló és vitaminokban gazdag élelem biztosítása napi rendszerességgel, hajléktalan emberek részére


Megfelelő minőségű, tápláló és vitaminokban gazdag élelem biztosítása napi rendszerességgel, hajléktalan emberek részére


Az RSZTOP több éves projektek formájában valósul meg. A beavatkozások típusai a következők:

 

·         Élelmiszersegély biztosítása hátrányos helyzetű gyermekes családok számára segélycsomag formájában és/vagy meleg étkezésként;

·         Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása hátrányos helyzetű gyermekes családok számára: a 0-1 éves gyermekek esetében az alapvető létfenntartási és életkezdési igényeik (pl. babacsomag) teljesítése, az 1 évesnél idősebb gyermekeknél a szocializációhoz, iskoláztatáshoz, öltöztetéshez, tisztálkodáshoz, illetve a téli életvitelhez szükséges cikkek biztosítása;

·         Élelmiszersegély biztosítása hajléktalan emberek számára segélycsomag formájában és/vagy meleg étkezésként;

·         Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára segélycsomag formájában és/vagy meleg étkezésként.

 

A projektek keretében felzárkózási célú kísérő intézkedések is biztosítottak a célcsoporttagok számára, például életmódra vonatkozó ismeretátadás; addiktológiai, mentális és pszichiátriai állapotfelmérés; korai kezelésbe vételt elősegítő intézkedések; egyéni- és csoportos tanácsadás és terápia. Az intézkedések célja a kialakult rászorultsági helyzetből történő kitörés megalapozása és felkészítés a kilábalást közvetlenül szolgáló, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból megvalósuló programokban való részvételre.

 


 Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció