Jogi közlemény

A kormany.hu szerverén elérhető internetes szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a honlapunkat!


A honlap információi felhasználhatók a forrás (https://efop.kormany.hu) megjelölésével. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, video, animáció stb.) csak az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság előzetes, írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV törvény, a Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény), a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseinek. Az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online, vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos. 


Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.


A honlap tartalmának szerzői joga az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárságot illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik – akkor annak megfelelően kell eljárni.


A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság semmiféle felelősség nem terheli. E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. Az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezésről az alábbi címen kérünk bejelentést: QlUG8WyWYNdRyZWZvcGtvbW11bmlrYWNpb0BlbW1pLmdvdi5odQ==

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.


Az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság minden észszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy az internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal semmilyen felelősséget a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság nem vállal felelősséget a honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.


A pályázatok, illetve felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön rendelkezések vonatkoznak.


Az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.


Az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció