Újra Nő az esély a SZEDIK-ben

Tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának javítása képzés révén Szombathelyen.

A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ (SZEDIK) az „Újra Nő az esély a SZEDIK-ben” című projektje a tartósan munkanélküli és a munkaerőpiactól távol eső személyek foglalkoztatáshoz való hozzáférésének növelését célozta.

Újra nő az esély a SZEDIK-ben

A SZEDIK már az előző fejlesztési ciklusban is sikeresen pályázott 3, roma önazonosságát vállaló szakképzett szociális gondozó és ápoló foglalkoztatására a TÁMOP-5.3.1-B/2 konstrukció keretében. Az EFOP pályázattal további 5, roma önazonosságát vállaló és szakképzettséggel még nem rendelkező személy képzésére és foglalkoztatására került sor, amely segített orvosolni a szociális ágazatban mutatkozó folyamatos létszámhiányt. A projektbe regisztrált munkanélkülieket vontak be. Már a megvalósítás kezdetén elindítottak egy, a projektet bemutató rádióműsort, amelyben folyamatosan tájékoztatták az érdeklődőket az előttük álló tervekről és az előrehaladásról. A munkaidőben zajló képzések lehetővé tették, hogy a célcsoporttagok szakképzett szociális gondozó és ápoló végzettséget szerezzenek. A két évig tartó projektben a 46 055 620 Ft támogatásból a foglalkoztatásához kapcsolódó bér- és járulékköltségek finanszírozásán túl a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése is megvalósult. A projekt teljes időtartama alatt egy kijelölt mentor segítette a célcsoport munkáját.

Újra nő az esély a SZEDIK-ben

A Diakóniai Központ egyházi keretek között nyújt szociális ellátást, és az idős emberek, illetve a középsúlyos, súlyos és halmozottan fogyatékkal élők szakosított bentlakásos jellegű ápolására, gondozására jött létre. Jelenleg 60 idős és 82 középsúlyos, súlyos és halmozottan fogyatékos személynek nyújtanak teljes körű ellátást. A projekt keretében foglalkoztatottak ezeknek a személyeknek az ellátásában vesznek részt.

Az intézmény dolgozói és a bentlakók egyaránt szívélyesen fogadták a pályázat keretében foglalkoztatott új kollégákat, akik rácáfoltak minden előítéletre és bizonyították, hogy mind szakmailag, mind emberileg alkalmasak a szociális szakmában történő foglalkoztatásra.

Újra nő az esély a SZEDIK-ben

A projekt támogatása az EFOP 1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás című pályázati konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-1.1.3-17-2017-00027.

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció