Új helyszínek és szolgáltatások a mélyszegénységben élőkért

Az Ökumenikus Segélyszervezet projektje a gyermekszegénység elleni küzdelemért

Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. Nemzetközi humanitárius és fejlesztési munkájával párhuzamosan kiépítette hazai szociális intézményhálózatát, amely rászoruló gyermekek, krízishelyzetbe került családok, hajléktalanok, szenvedélybetegek és munkanélküliek társadalmi integrációját segíti az ország számos régiójában. Az EFOP-2.2.15-16-2017-00006 kódszámú, „Másokért növekedni – A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet infrastrukturális hátterének fejlesztése” című projektjük célja a Segélyszervezet intézményhálózatának bővítése a  területi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.

Új helyszínek és szolgáltatások a mélyszegénységben élőkért

A szervezet miskolci központjának a tevékenységi köre egy Közösségi Pont létrehozásával gazdagodott, ahol a miskolci avasi lakótelepen élő fiatalokat és szüleiket várják folyamatos egyéni és közösségi fejlesztő programokkal. A gyermekeket gyógypedagógiai fejlesztésekkel és korrepetálással segítik óvodai vagy iskolai teljesítményük javításában. E helyszínen évente átlagosan 400 gyermeknek és 50 felnőttnek nyújtanak közösségi és fejlesztő programokat. E megtartó, jól működő közösségben a családok hasznosan tölthetik el szabadidejüket.


Új helyszínek és szolgáltatások a mélyszegénységben élőkért

 

Vizsolyban egy új járási fejlesztő központot hoztak létre. A itt biztosított, szükségletekre rugalmasan és komplexen reagáló szolgáltatások növelik a hátrányos helyzetű csoportok reintegrációs esélyeit. A fejlesztéseknek köszönhetően a rászoruló családok modern, jól felszerelt  környezetben vehetnek részt korspecifikus, szociális és fejlesztő, illetve közösségi és családi programokon. Cél a térségben élők leszakadásának megfékezése, gyakorlati segítséget nyújtva a Gönci járás mélyszegénységben élő lakosainak.

Új helyszínek és szolgáltatások a mélyszegénységben élőkért

A Segélyszervezet kastélyosdombói intézményének területén a hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett fejlesztő- és élményfoglalkozások megvalósítására alkalmas Esélytábor épült, amely 2019 nyarán kezdte meg működését. A tizenöt, egyenként vizesblokkal ellátott szálláshely létrehozásához egy régi magtár épületét újították föl. Minthogy a szervezet nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra, a kastélyosdombói táborban megújuló energiaforrások felhasználását, napelemek kiépítését is alkalmazták. A fűtést például a napelem parkból táplált padlófűtéssel oldották meg, ezzel is csökkentve a fosszilis tüzelőanyagokból származó energiafogyasztást, illetve környezetszennyezést.

Új helyszínek és szolgáltatások a mélyszegénységben élőkért

A program keretében Kastélyosdombón és Miskolcon új regionális raktárbázisokat építettek, amely a nagyobb raktárkapacitás révén a gyorssegélyezést segíti.   

A projekt keretében hátra van még a debreceni Szociális és Fejlesztő Központ, illetve regionális raktárbázis kialakítása, a fejlesztés egésze ezzel várhatóan 2021 első félévében zárul.


Új helyszínek és szolgáltatások a mélyszegénységben élőkért

A projekt támogatása az EFOP-2.2.15-16 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-2.2.15-16-2017-00006

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció