Tehetséggondozás sport által

Pilot program a minőségi testnevelés kialakítása, valamint a rendszeres testmozgás ösztönzése érdekében.

A Magyar Diáksport Szövetség 2 000 000 000 Ft támogatásban részesült kiemelt projektjének fő célja a gyermekek tehetséggondozása a sport terén és a sport által, az iskoláskorú gyermekek bevezetése a sportos, mozgás-gazdag életmódba, továbbá a rendszeres fizikai aktivitást végző gyermekek számának növelése, a társadalmi és szociális különbségek csökkentése és ezáltal a társadalmi befogadás erősítése Magyarország kevésbé fejlett régióiban.

Tehetséggondozás sport által

A projekt célja, hogy olyan minőségi programok valósuljanak meg, amelyek ösztönzik a rendszeres testmozgást és fejlesztik a pedagógusok kompetenciáit. Olyan európai uniós koncepciók kerülnek beépítésre a hazai iskolai testnevelésbe és sportba, mint az egészségvédő testmozgás és az alulról szerveződő sport (az ún. grassroots sport), elősegítve a fő célt, vagyis a gyermekek egészséges életvezetésre, rendszeres fizikai aktivitásra ösztönzését. A projekt mind a formális, mind a nem formális tanulási környezetbe beavatkozik, így mind a testnevelés órák tartalmára, mind az egyéb foglalkozások (különösen: iskolai sportköri foglalkozások) szakmai programjára kíván hatni.

Tehetséggondozás sport általA projektben már megvalósult alprojekt célja, hogy komplex intézményi mozgásprogramot dolgozzon ki a mindennapos testnevelés és az egészségvédő testmozgás, valamint a tehetséggondozás támogatása érdekében. A pilot programhoz hat különböző iskola került kiválasztásra a konvergencia régiókban (abádszalóki, körmendi, tarnabodi, kiskunhalasi, pusztaszabolcsi és komlói általános- és középiskolák). Az iskolákból felkért pedagógusok átfogó helyzetelemzést készítettek, majd javaslatcsomag formájában beavatkozási pontokat határoztak meg az elérendő célok tekintetében. Ezenkívül feltérképezték az iskola környezetében fellelhető potenciális együttműködő partnereket is, hosszú távú együttműködési megállapodások létrehozása céljából. A projekt keretében 2018. augusztus 31-ig 8.000 pedagógus továbbképzése valósult meg. A projekt 2016. szeptemberi indulása óta eltelt három évben grassroots labdarúgás és szivacskézilabda továbbképzéseken 5.828 fő pedagógus szerzett tanúsítványt a konvergencia régióban.

Tehetséggondozás sport által

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-3.2.10-16-2016-00001

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció