Tanulni és alkotni egy életen át

Több száz hátrányos helyzetű, inaktív vagy munkanélküli állampolgár vehetett részt különféle tanulási programokon Gyulán

Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum, valamint a Mogyoróssy János Városi Könyvtár „Lifelong learning Gyulán” című projektjének célkitűzése az volt, hogy az elnyert 80 millió forintnyi támogatásból egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatásokat, tevékenységeket valósítsanak meg, és sokszínű programokkal új típusú tanulási formákat alakítsanak ki.

Tanulni és alkotni egy életen át

Összesen 19 kompetenciafejlesztő foglalkozást indítottak igen szerteágazó témakörökben. A legtöbb heti rendszerességgel működött, de tartottak programokat havi sorozatként is. Így jöttek létre a kreatív, baba-mama, családfakutató klubok; előadássorozatok az időskorról vagy a várostörténetről; illetve képzőművészeti, fotó, sakk, népművészeti, gyöngyfűző, kézimunka és amatőr művész szakkörök. A jó hangi adottsággal rendelkezők a népdalkörben vagy a vegyeskarban találták meg a helyüket. A szenior korosztály nem csupán az internet rejtelmeivel ismerkedhetett meg, de kipróbálhatta magát a jógában, a népművészetről pedig szabadegyetemi előadásokat is hallgathattak a résztvevők.

Tanulni és alkotni egy életen át

A szervezők nagy hangsúlyt fektettek az első időszakban a toborzásra és a kialakult csoportok kohéziójának erősítésére, és az egyes csoportokban foglalkozásvezetők és programkoordinátorok segítették a tanulás folyamatát. Az igények felmérése után az ismeretek átadása mellett az esetlegesen szükséges eszközöket is biztosítani tudták. A tanuló és alkotó időszak végeztével nem maradhatott el az elvégzett munka eredményeinek bemutatása, így került sor például a fotó szakkör alkotóinak fényképeit, valamint az amatőr művész szakkör tagjainak festményeit bemutató kiállításokra. A kézimunkázni tanulók több alkalommal készítettek adományokat – babatakarókat, sapkákat, játékokat – a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványnak.

Tanulni és alkotni egy életen át


A pályázat legnagyobb sikerének mégis azt tartják, hogy a projekt zárását követően, jelenleg is a legtöbb foglalkozás tovább működik. Olyan közösségek alakultak, ahol folyamatosan értéket teremtenek az emberek – legyen ez fizikai vagy szellemi –, és közösségben tevékenykedve nyílik lehetőségük az egész életen át tartó tanulásra. A tanulás és az alkotás örömét megélő emberek nemcsak új, jól hasznosítható ismeretekre tettek szert, hanem összetartó közösséggé is kovácsolódtak.

A projekt támogatása az EFOP-3-7-3-16 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-3.7.3-16-2017-00139


Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció