Tanuljunk a könyvtárban!

Nagyszabású infrastruktúra-fejlesztés keretében újultak meg a tanulást, oktatást, kompetenciafejlesztést és ismeretterjesztést segítő könyvtári terek Zalaegerszegen.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zala megye legnagyobb nyilvános könyvtáraként kulcsszerepet tölt be Zalaegerszeg és vonzáskörzete, valamint a megye kulturális életében. A széles kapcsolatrendszerrel bíró intézmény a város és a megye iskoláival, óvodáival, közgyűjteményekkel, alapítványokkal, civil szervezetekkel ápol kapcsolatot. Fontos szerepe van a nem formális és informális, tanórán kívüli tanulási alkalmak biztosításában, amelyek során az olvasásra nevelésen és kulturálódáson túl a szocializációs törekvések is helyet kapnak. A Könyvtár tanulást segítő és kulturális programjai a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt szólnak.

 

„A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” című EFOP projekt keretében mintegy 82 millió forint támogatásból történt meg a könyvtárban és két tagintézményében (a József Attila Városi Tagkönyvár és az Apáczai Csere János Tagkönyvtár) a köznevelést és az egész életen át tartó tanulást segítő könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastrukturális feltételek fejlesztése.

A meglévő oktatási célú helyiségek átalakításával, korszerűsítésével, akadálymentesítésével az újonnan kialakításra került változatos, több funkcióval bíró terek még alkalmasabbá teszik a könyvtárt arra, hogy színvonalas és sokrétű, a tanulást támogató programokat valósítson meg.

Tanuljunk a könyvtárban!

Igazodva a felhasználói igényekhez, az olvasóterem modernizálásával alkalom nyílik csendes egyéni tanulásra, zenehallgatásra, internethasználatra, de akár csoportos tanulásra, kiscsoportos rendezvényekre is. Helyismereti szolgáltató tér támogatja a helytörténeti kutatást, e-kutatást, számítógépek és digitalizáló eszközök segítségével. A többfunkciós előadóterembe előadásokat, gyermekfoglalkozásokat, internetes oktatást, kiállításokat lehet szervezni. A gyermekfoglalkoztató tér óvodás és általános iskolás, valamint tizenéves korosztály számára olvasó- és játéksarokként működik, ami tematikus könyvajánló polcokkal, kényelmes ülő- és foglalkoztató sarokkal várja a kiskorú és kamasz látogatókat.

Tanuljunk a könyvtárban!

A modern bútorzattal és az IKT eszközökkel felszerelt terek biztosítják a korszerű információs szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állását, valamint hozzájárulnak a könyvtár társadalmi szerepvállalását erősítő és támogató programok, közösségi rendezvények népszerűsítéséhez.

 

A projekt támogatása az EFOP-4.1.8-16 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00046

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció