T.E.S.I. - 2.0 - Beavatkozások a minőségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés megvalósítása érdekében

Kulcskompetenciák fejlesztése az egészségtudatos viselkedés és a rendszeres testmozgás igényének kialakítása érdekében.

A Magyar Diáksport Szövetség 1 400 000 000 Ft támogatásban részesült európai uniós forrásból a „T.E.S.I. - 2.0” című projekt megvalósításához. A projekt, amely a minőségi testnevelés fejlesztését célozza, összesen 2 000 000 000 Ft összköltséggel valósul meg, ebből 600 000 000 Ft költségvetési forrás (indikatív önerő). A fejlesztés arra a kihívásra ad választ, hogy a XXI. században a modern társadalmakban, így hazánkban is egyre növekvő mértékben alakul át a lakosság életvezetési kultúrája és életmódja. A mozgásszegény, ülő életmód negatív egészségügyi hatásokat eredményez, amelynek ellensúlyozása komoly kihívás mind a fiatalkorúak, mind a felnőttek körében. A Magyar Diáksport Szövetség nagyszabású fejlesztési programja az iskolai keretek között zajló egészségvédő testmozgás minőségi fejlesztését, népszerűsítését, és az egészségtudatos életvezetés oktatását célozza meg, összhangban a Kormány által elfogadott T.E.S.I 2020 stratégiával.


T.E.S.I. - 2.0 - Beavatkozások a minőségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés megvalósítása érdekében

A projekt hozzájárul ahhoz, hogy az egész életen át tartó tanulás szellemiségének megfelelően támogassa a tanulók kulcskompetenciáinak, különösen a szociális kompetenciák, azon belül pedig az egészséges életvezetéssel összefüggő ismeretek, készségek, képességek, attitűdök, autonómia és felelősségvállalási elemek fejlesztését. Célja, hogy a jelenleg az iskolarendszerben tanuló diákok az egészségtudatos, jövőorientált életvezetési kompetencia birtokába jussanak, és minél több tanuló viselkedésébe épüljön be az élethosszig tartó rendszeres testmozgás, sportolás igénye.

 

T.E.S.I. - 2.0 - Beavatkozások a minőségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés megvalósítása érdekében

A projektben két továbbképzési program kidolgozása valósult meg: a tervezés és tanulásértékelés új megoldásai a minőségi iskolai testnevelésben; valamint a pozitív motivációs környezet kialakítása és a mozgástanítás korszerű megközelítése az iskolai testnevelésben témákban. Elkészült az online felület (www.tesim.mdsz.hu), a testnevelés- és sport műveltségi terület specifikus, online támogatást szolgáló szakmódszertani központ. A pedagógusok továbbképzése is megkezdődött („A pozitív motivációs környezet kialakítása és a mozgástanítás korszerű megközelítése az iskolai testnevelésben: elmélettől a gyakorlatig”), a  NETFIT® egészségközpontú fittségmérési tesztrendszer sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekekre adaptált változatát pedig országos konferenciasorozat keretében mutatták be. 2019-ben a projekt keretében megjelent az online elérhető NETFIT® kézikönyv második, bővített kiadása.


T.E.S.I. - 2.0 - Beavatkozások a minőségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés megvalósítása érdekében


A projektről készült kisvdeót az alábbi linken tekinthetik meg. 


A projekt támogatása az EFOP-3.2.8-16 kiemelt konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-3.2.8-16-2016-00001

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció