Szociális segítő tevékenység óvodások és iskolások részére Sopronban és környékén

A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete a fiatalok prevenciós ellátására és jólétének, életminőségének javítására irányuló programja.

Az „Együtt a gyermekekért” - Sopron és környéke óvodai – iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című, közel 40 millió forint támogatási összegű projekt több társadalmilag igen hasznos célkitűzést fogalmazott meg. A 3-18 éves korosztály szociális jólétének javítása, az elsődleges prevenció megerősítése, a veszélyeztetett gyermekek kiszűrése és a veszélyhelyzet megszüntetésében való segítség mellett komoly hangsúllyal bírt az észlelő- és jelzőrendszer működésének tökéletesítése, aszociális segítségnyújtás megszervezése és a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása, lehetőségeik maximális kihasználása érdekében. A tanulók, a pedagógusok és a szülők mellett a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök is segítséget kaptak munkájukban a projektnek köszönhetően.


 Szociális segítő tevékenység óvodások és iskolások részére Sopronban és környékén


A nyári szünet idején szabadidős programokat, valamint egyéni és csoportos korrepetálást, fejlesztést, pótvizsgára felkészítést szerveztek a bevont intézmények diákjai számára. Nyári ifjúsági ügyeletet tartottak a „Kisházban”, ami a program nevesített közösségi tere volt. Az óvodai-iskolai szociális segítés e helyszínén később is heti 3 délután várták a gyermekeket kötetlen szabadidős programokkal. A hely lehetővé tette, hogy beltéri (csocsó, biliárd, ping-pong) és kültéri (görkorcsolya, tollaslabda, foci) játékok, valamint alkalmi versenyek, vetélkedők is lebonyolításra kerüljenek.


Szociális segítő tevékenység óvodások és iskolások részére Sopronban és környékén

 

Az orientációs és kooperációt, interakciót tanító csoportfoglalkozások a program zárásáig nagy népszerűségnek örvendtek a fiatalok körében. A tematika mindig idomult az adott csoporthoz, a szakemberek beépítették a már megszerzett tapasztalatokat a munkafolyamatokba. Az egyéni segítést az általános iskolákban kísérte a legnagyobb érdeklődés. A pedagógusok valódi támogatásként élték meg a szociális segítő kolléga munkáját, sok esetet delegáltak hozzájuk. Középiskolában, ahol különösen fontos a bizalom elnyerése, az egyéni segítségkérés csak az ismerkedési időszak után indult be. Ekkor a fiatalok már maguk keresték fel személyesen a szakembert, sok esetben súlyos egyéni vagy családi gondokat feltárva.

A leginkább aktivizálható, bevonható korcsoportnak az általános iskolás gyermekek bizonyultak. Míg az óvodások esetében a tapasztalat szerint a közösségi munka volt a megfelelő munkaforma, a középiskolásoknál ez már a korosztályi jellegzetességek okán csak nagyon kis mértékben működött. Szülői kompetenciát fejlesztő csoportok, szülők részére tartott előadások szintén megvalósultak a projekt keretében.


Szociális segítő tevékenység óvodások és iskolások részére Sopronban és környékén

Remekül működött a szakemberek részére szervezett, intézményközi Interakció klub, esetmegbeszélések pedig szintén nagy számban történtek minden intézményben. Az intézmények közös munkájával erősödött a társszakmákkal való együttműködés, a multidiszciplinalitás, a segítő team összefogása.

 

A projekt támogatása az EFOP-3.2.9-16 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-3.2.9-16 -2016-00019

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció