Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Szekszárdi járásban

Közel 1700 gyermek került bevonásra tíz intézmény együttműködésével, amelynek révén mindenhol elérhetővé vált a szociális segítői szolgáltatás.

Az utóbbi évtizedek társadalmi változásainak hatására csökkent a családok szocializáló, mintákat átörökítő funkciója. Sok esetben a szülők nem rendelkeznek megfelelő gondozási, nevelési mintákkal, hatékony kommunikációs és konfliktuskezelő modellekkel, ami számos, a neveléssel és a szülő-gyermek kapcsolattal összefüggő probléma kiváltó oka. Ennek megoldása érdekében lett meghirdetve az „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című felhívás a Széchenyi 2020 program keretében, amelyre család- és gyermekjóléti központok pályázhattak.

E felhívás révén nyert 30,8 millió Ft összegű támogatást Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja is.

A projekt célja az óvodás, iskolás gyermekek és fiatalok szociális jólétének, életminőségének javítása. A program során tíz intézmény működött együtt annak érdekében, hogy a járás minden köznevelési intézményében elérhetővé váljon a szociális segítői szolgáltatás, amelyre az elmúlt évtizedekben érezhetően egyre nagyobb szükség van. A gyerekek támogatása, esetleges felzárkóztatása mellett a projektnek célja volt továbbá a szülők érzékenyítése, következetes nevelési elvek megerősítése és a tanulásba vetett hit visszaállítása is. Ehhez pedig szorosan kapcsolódik a köznevelési intézmények segítése. 

Fontos célok:

·       a gyermek veszélyeztetettségének, hátrányos helyzetének időben történő felismerése, megelőzése és megszüntetése,

·         olyan gyermekek kerüljenek ki az iskola falai közül, akik ismerik magukat és képesek saját és környezetük szociális problémáinak megoldására,

·         formálni a szülők gondolkodását, szemléletét, az iskolával kapcsolatos elvárásaikat.

Ezen célok megvalósítása érdekében a segítő személyek iskolában való aktív jelenlétének segítségével hatékony kommunikációs csatornát tudtak kialakítani és fenntartani a gyermekek és az iskola, valamint a családok és az iskola között. Az óvodai, iskolai szociális munkás tehát közvetítői, támogatói feladatot lát el a szülő, gyermek, közösség, iskola szereplői között. 

Fotó: Makovics Kornél/ TEOL

A segítő személy egyéni, csoportos és közösségi szociális támogatást nyújt. Az egyéni szociális munka során aktuális problémák megoldása válik lehetővé, a csoportos foglalkozások alatt pedig olyan készségeket, képességeket tudnak elsajátítani a gyermekek, szülők és pedagógusok, amelyek a mindennapi együttélés szabályainak kialakításában is segítenek. A közösségi szociális munka során a közösséghez való tartozás élményének megismerése és erősítése a cél.

Lényeges, hogy a gyermekek minél korábban találkozzanak szociális munkással, hogy megismerjék ennek a szakmának a lényegi pontjait, és tudják, hogy ha életük bármely területén probléma lépne fel, akkor hol és hogyan tudnak segítséget kérni. Cél volt továbbá, hogy a szülők és a pedagógusok is megismerjék a szociális munkás szerepét, és felismerjék, hogy nincsenek egyedül az oktatási-nevelési feladatokon túl felmerülő gondok rendezésében.

A projekt keretében 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő foglalkoztatása valósult meg, és 1666 gyermek vett részt a programban. A projekt során az óvodai és iskolai pedagógusok 4 fórum, 83 munkacsoport foglalkozás és 119 fogadóóra keretében mélyíthették ismereteiket a szociális segítő tevékenységről, a szülők számára pedig 21 szülői értekezlet és 64 fogadóórát tartottak. A közösségi programok közül különösen sikeresnek bizonyult a 18 cserebere nap, a 18 adománynap és a 2 szakmai konferencia. 

Fotó: Makovics Kornél/TEOL

A projekt támogatása az EFOP 3.2.9-16 pályázati konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-3.2.9-16-2016-00001


További képek a TEOL honlapján, az alábbi linkre kattintva érhetőek el. 

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció