Múzeumpedagógia a Szennai Skanzenben

A Zselici Oskolában témanapok, szakkörök, foglakozás-sorozatok, műhely- és klubfoglalkozások, kulturális órák és táborok keretében nyolc köznevelési intézmény diákjai ismerkedtek meg a helyi kézműves mesterségekkel, foglalkoztak aktívan a természeti környezettel és a népi kultúrával.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tagintézményeként működő Szennai Skanzen 19,8 millió forintból megvalósuló „Zselici Oskola” elnevezésű projektjének célja a helyi tárgyi és szellemi örökségre építő múzeumpedagógiai kínálat szélesítése és adaptálása volt az oktatási-nevelési intézmények igényeire reflektálva. A már élő nevelési-oktatási együttműködések erősítésével, újak kialakításával a meglévő ismeretátadási programcsomagok továbbfejlesztése, a múzeumi kínálat bővítése, új programok kidolgozása és lebonyolítása valósult meg. Az informális tanulás fejleszti a különböző kompetenciákat és képességeket, a gyerekek kreativitását és innovatív gondolkodásmódját, növeli a tanulási motivációt és ezáltal csökkentheti az iskolai lemorzsolódást.

 

Múzeumpedagógia a Szennai Skanzenben

A Zselici Oskola 297 megtartott foglalkozás során 405 fő óvodást és iskolást fogadott, akik közül 97 fiatal hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű volt. A programok szorosan illeszkedtek a tantervbe, előzetes igényfelmérés alapján kerültek megtervezésre, a múzeumi ismereteket hitelesen és élményszerűen adták át. Többek között a tanulók megismerkedhettek a bőrműves vagy fafaragó mesterséggel, foglalkozhattak szövéssel, nemezeléssel, kutathattak helytörténeti dokumentumokat, gyűjthettek gyógynövényeket, részt vehettek kemenceépítésben, találkozhattak környékbeli pásztorokkal.

Múzeumpedagógia a Szennai SkanzenbenA gyűjtemény oktatási célú felhasználásán, a múzeum ismeretátadó szerepének növelésén keresztül megerősödött a múzeum aktív társadalmi szerepvállalása. A hagyományos tudás XXI. századi hasznosíthatósága, a környezettudatosságra nevelés pedig hosszútávon elősegítheti a lokális közösségek helyben maradását és a vidék fenntartható fejlődését. 


Múzeumpedagógia a Szennai Skanzenben

A projekt támogatása az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért felhívás keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-3.3.2-16-2016-00255

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció