Közösségfejlesztés és önkéntesség Nyírbogáton

A nyírbogáti fiatalok buzdítása önkéntességre és társadalmi szerepvállalásra.

Az EFOP-1.2.2-15-2016-00051 azonosítószámú „Egy Jobb Életért” a Nyírbogáti Fiatalokkal című projekt az Egy Jobb Életért Egyesület révén valósult meg Nyírbogáton közel 25 millió forintból, az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával. Célja a fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése volt képességeik kibontakozásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket a közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe, különösen nagy hangsúlyt fektetve az összetartozás és önkéntesség fontosságára.

Elsődlegesen a település fiataljait szólították meg, de a projekt közvetve hatással van az érintettek családjaira is. A programok új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős tevékenységekre, személyiségfejlesztésre és önismereti kompetenciafejlesztésre, egészségmegőrző és prevenciós témájú eseményekre, az ifjúságnak a közéletben való részvételére, honismereti, helyismereti és hazaszeretetre való nevelést célzó rendezvényekre, természeti és környezetvédelmi ismeretekre, illetve a fiatalok problémamegoldó képességének javítására, fejlesztésére épültek.


Közösségfejlesztés és önkéntesség Nyírbogáton

 

A projektnek köszönhetően a fiatalabb korosztályra fókuszálva több tréning is megvalósult a településen, amelyekre azelőtt nem nyílt lehetőség. Nagyszabású ifjúsági fesztivált rendeztek, emellett három alkalommal volt egészségnap, aminek keretében az érdeklődők megismerkedhettek különböző sportolási lehetőségekkel, valamint egészségügyi szűréseken vehettek részt (vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, tanácsadások, koleszterinszint mérés). A környezetvédelmi nap keretében pedig szemétszedéssel és parkrendezéssel mutattak példát önkéntesek a fiatal generációnak.

A projekt ideje alatt a fiatalok közösen készültek az állami és egyházi ünnepekre is, így az önkéntesek és a település fiataljai ünnepi műsort rendeztek az október 23-i és a március 15-i megemlékezésre, adventkor pedig gyertyagyújtással készültek az ünnepre.

 

Közösségfejlesztés és önkéntesség Nyírbogáton

 

A projektnek köszönhetően a fiatalok maradandó élményeket szereztek, újabb és újabb kisközösségek alakultak, a rendezvények és foglalkozások pedig igen pozitív hatással bírtak a fiatalokra. A projekt kiváló alkalmat nyújtott arra is, hogy az ifjabb generációt rávezessék arra, hogy önmagukért, a település lakosaiért, társadalmunkért ők is tegyenek, környezetünket, a közösségi tereket magukénak érezzék. Az önkéntesség népszerűsítése, mint másik fontos eleme a projektnek, szintén elérte célját. A projektbe több mint 300 fiatalt és több mint 190 önkéntest sikerült bevonni.

 

A projekt támogatása az EFOP-1.2.2-15 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-1.2.2-15-2016-00051

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció