Komplex segítség a kapcsolati erőszak áldozatainak a Dél-Alföldi régióban

Krízisambulancia Orosházán a kapcsolati erőszak áldozatainak és családtagjainak segítésére.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hazai és uniós finanszírozásnak köszönhetően 2018-ban négy regionális Krízisambulanciát nyitott. A Biztos Pont – Regionális krízisambulancia működtetése Orosházán című, EFOP-1.2.5-16-2016-00013 kódszámú projekt megvalósítása 2018. január 1-jén kezdődött. Az elnyert 63 millió forint támogatás lehetővé tette olyan szolgáltatások és Krízisambulancia kialakítását, amely a kapcsolati erőszak áldozatait megfelelően, nyugodt körülmények között tudja segíteni.

Komplex segítség a kapcsolati erőszak áldozatainak a Dél-Alföldi régióban


 

Az intézmény főbb tevékenysége az áldozatoknak, veszélyeztetetteknek és hozzátartozóiknak történő információnyújtás e-mailen, telefonon, online vagy személyes találkozás alkalmával, tájékoztatás az igénybe vehető segítő szolgáltatásokról, valamint jogi, pszichológiai tanácsadás, segítő beszélgetés (egyéni és pároknak tartott konzultáció). A szolgáltatások anonim módon is igénybe vehetők és ingyenesek. Az ambulancia szakemberei 2020 júniusáig 117 áldozatnak és 52 szakembernek nyújtottak segítséget tanácsadás formájában 665 alkalommal. A Krízisambulancia valamennyi kliensénél jelen volt a szóbeli és érzelmi bántalmazás, az esetek többségében ezekhez fizikai és szexuális erőszak társult. Több kliens esetében volt tetten érhető a gazdasági erőszak is.

A Krízisambulancia közvetett célcsoportjának tekinthetők az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakemberek. Részükre információnyújtás történik a kapcsolati erőszak eseteinek kezelése vonatkozásában, valamint interaktív műhelymunka keretében lehetőség nyílik a téma mélyebb feldolgozására, érzékenyítésre. Az esetkonzultációk biztosítása mellett szerveznek  esetmegbeszéléseket, illetve esetkonferenciákat, valamint szakmai fórumokat, előadásokat, workshop-okat. Támogatják a tapasztalatcserék létrejöttét helyi és regionális szinten a szakemberek között, prevenciós előadásokat tartanak iskoláknak, munkahelyi közösségeknek. Az ambulancia munkatársai 1494 főt értek el, ennek eredményeként a szakemberek körében csökkent az áldozathibáztatás, empatikusabban tudnak az áldozatok felé fordulni, nekik segítséget nyújtani. A szakmai fórumok, workshopok és a munkahelyi edukációs foglalkozások azt eredményezték, hogy a jelzőrendszer szakemberei sokkal jobban figyelték a figyelmeztető jeleket és kapcsolati erőszak esetén gyakrabban kérték ki az ambulancia munkatársainak véleményét.


Komplex segítség a kapcsolati erőszak áldozatainak a Dél-Alföldi régióban

 

A munka eredményessége érdekében együttműködési megállapodás került megkötésre Orosháza Város Önkormányzatával, az Országos Kríziskezelő és Telefonos Információs Telefonszolgálattal, valamint a régióban működő további 14 szervezettel. A Krízisambulancia szakmai hálózata folyamatosan bővül, ismertsége és elismertsége növekszik, és több esetben katalizátorként van jelen új együttműködéseket indítva el a területen. A projekt zárása 2022. június végére várható.

 

A projekt támogatása az EFOP-1.2.5-16 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-1.2.5-16-2016-00013

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció