Innovációs és Tudásközpont kialakítása a Budapesti Gazdasági Egyetemen Innovációs és Tudásközpont kialakítása a Budapesti Gazdasági Egyetemen

A Budapesti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi Gazdálkodási Karán olyan egyedi, modern, környezettudatos oktatási és tanulási környezet kerül kialakításra, amely hozzájárul a gazdaságtudományi és informatikusképzés gyakorlatorientáltságához, a vállalati együttműködési formák alkalmazásához és az innovatív gondolkodás erősítéséhez

Az innovációs kapacitás, a tudás, valamint a társadalmi, gazdasági, tudományos és kulturális kapcsolatok terén tapasztalható hálózatosodás meghatározó jelentőséggel bírnak egy térség társadalmi fejlődésének és gazdasági élénkülésének szempontjából. A zalai térség társadalmi fejlesztésében kulcsszerepet tölt be a Budapesti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi Gazdálkodási Kara (BGE GKZ). Az „Innovatív megoldások alkalmazásával a BGE GKZ Innovációs és Tudásközpont kialakítása” elnevezésű projekt 693,6 millió Ft uniós támogatásból valósul meg, amelyhez Magyarország Kormánya 253 millió forint kiegészítő támogatást biztosít.


Innovációs és Tudásközpont kialakítása a Budapesti Gazdasági Egyetemen Innovációs és Tudásközpont kialakítása a Budapesti Gazdasági Egyetemen

A barnamezős beruházásként [barnamezős beruházás alatt azt a folyamatot értjük, amikor a leromlott állapotú, többségében használaton kívüli, környezeti károkkal és tulajdonviszony-problémákkal terhelt területeket megtisztítanak terheiktől, és elvégzik az új használati funkcióhoz szükséges infrastrukturális és funkcionális beruházásokat] Zalaegerszegen, 11 hektáros területen létrejövő BGE GKZ Innovációs és Tudásközpont a versenyképes tudáshoz való hozzáférést biztosítja. A Központban olyan közösségi terek – Zöld Iroda Pont, Robotika Online Pont – jönnek létre, amelyek segítik a proaktív szemlélet érvényesülését, az oktatók, kutatók és hallgatók kompetenciáinak fejlődését. Emellett modern, a nemzetközi üzleti környezetet szimuláló oktatási és szolgáltató terek is kialakításra kerülnek, amelyek a vállalati együttműködéseken alapuló gyakorlati képzés szakmai koncepciójának megvalósítását szolgálják, és hozzájárulnak a kutatási hálózatok bővüléséhez.

A GKZ a jövőbeli infrastrukturális adottságaira építve kíván hozzájárulni a térség gazdaságának fejlődéséhez, amely révén tovább erősíti a tudás közvetítésében és a társadalmi innovációban betöltött értékteremtő szerepét.  

Innovációs és Tudásközpont kialakítása a Budapesti Gazdasági Egyetemen Innovációs és Tudásközpont kialakítása a Budapesti Gazdasági Egyetemen


A bemutató videó itt megtekinthető.


A projekt támogatása az EFOP-4.2.1-16 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-4.2.1-16-2017-00016


Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció