Ifjúságnevelés - határok nélkül

Transznacionális együttműködések keretében szakemberek kompetenciafejlesztése a fiatalok munkavállalási nehézségeinek leküzdésére, hátrányos helyzetű fiatalok integrációjára, családi életforma szemlélet kialakítására és a fiatalok társadalmi kohéziójának serkentésére

Az önkéntességet támogató szegedi Talentum Alapítvány „NAGYBETŰS ÉLETRE SZABVA: szakmai támogatás kamaszkortól a felnőtté válásig” című EFOP projektje az ifjúságfejlesztést, a fiatalok nevelésének holisztikus szempontú megközelítését célozta meg. A közel 50 millió forintnyi támogatásban részesült program az ifjúságfejlesztő és ifjúságsegítő szakemberek közötti szakmai tapasztalatcserét, jógyakorlatok megismerését és átvételét, valamint olyan, kutatásra alapozott szakmai módszertani ajánlás kidolgozását segítette, amely lehetőséget ad új, innovatív módszerek megismerésére és bevezetésére.

Ifjúságnevelés - határok nélkül


A projektben a szegediek és két szomszédos ország, Románia és Szerbia szakemberei osztották meg egymással tudásukat. A tudástranszfernek köszönhetően így vajdasági és erdélyi szakemberekkel közös megoldási javaslatok születtek az ifjúságot érintő társadalmi kihívásokra. A partnerek széles kapcsolatrendszere és több éves tapasztalata biztosította az ifjúsági humán szolgáltató szakemberek fejlődését azokon a területeken, amelyek a kamaszok felnőtté válása kapcsán gyakorta előkerülnek, és minden ifjúsági szakember számára kihívást jelentenek. Ilyenek a pályaorientáció, munkaerő-piaci integráció, társadalmi bevonás, önkéntesség, családi életre nevelés, hátrányos helyzetű fiatalok.

A fiatalok nevelésével foglalkozó szakemberek kompetenciafejlesztése érdekében 12 workshop, 8 tanulmányút és 2 disszeminációs tréning került megszervezésre. A résztvevők különösen hatékonynak találták a jó gyakorlatok cseréjét célzó, kétnapos workshopokat, ahol élénk kommunikáció alakult ki az állami, önkormányzati, civil, egyházi és for-profit szektor képviselői között, és láthatóvá vált az a széles paletta, amelyben az ifjúságfejlesztés szerepet kap. A tanulmányutak közvetlen hatást gyakoroltak a résztvevőkre, erősítve elköteleződésüket a fiatalok nevelése iránt, valamint ezek során olyan hazai működési modelleket ismerhettek meg, amelyek átvétele a szervezetek humán szakemberei számára hasznosak és előremutatók lehetnek. A projekt során számos jó gyakorlatot gyűjtöttek össze, amelyek módszertanát beépítették a fenntartható és minőségi humán szolgáltatásaik fejlesztésébe.

Ifjúságnevelés - határok nélkül

A projekt a fiatalok társadalmi befogadásának előmozdítását és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet szolgálta, erősítette a transznacionális együttműködéseket, a partnerek számos humánfejlesztési javaslatot fogalmaztak meg. A meghívott előadókkal, résztvevőkkel és a határon túli partnerekkel való együttműködés hatására az Alapítvány olyan erős és kiterjedt szakmai kapcsolatra tett szert, amely a projekt nélkül nem jöhetett volna létre, és ami nagyban segíteni fogja munkájukat a jövőben is.

A projekt támogatása az EFOP-5.2.2.-17 konstrukció keretében történt

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-5.2.2.-17-2017-00027

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció