Hiánypótló regionális népi kézműves alkotóház Veszprém megyében

Kiscsőszön a népi kultúra ápolásának kiemelkedő színvonalú tere jött létre, amely helyet és lehetőséget biztosít kézműves képzések, táborok, szakmai kiállítások, rendszeres kézműves közösségi események számára

A kiscsőszi Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület „Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház kialakítása” című projektje keretében mintegy 120 millió forintos támogatásból hiánypótló fejlesztést hajtott végre Veszprém megye egy kis községében.

Hiánypótló regionális népi kézműves alkotóház Veszprém megyében


A magyar néphagyomány kutatásával és átörökítésével foglalkozó Hagyományőrző Egyesület egyik célja, hogy a régi értékeket megismertesse, és újra elterjessze a térségben.  A kézműves háttérintézmények hiánya a régióban mindezidáig nehézkessé tette a néphagyomány folyamatos és magas szintű művelését, pedig a környező falvakban ma is megtalálhatóak a régi örökséget tovább éltető emberek. Ezt a hiányt pótolja az EFOP projekt keretében megvalósított fejlesztés, amelynek köszönhetően létrejött a népi kézművesség megfelelő minőségű oktatását és bemutatását biztosító alkotóház.

A projektnek köszönhetően bővül a Hagyományőrző Egyesület szolgáltatási kínálata: egyrészt munkaterületet, infrastruktúrát biztosít a népi kézműves területeken tevékenykedők számára, másrészt lehetőségük adódik gyermekfoglalkozások, táborok, felnőttképzések szervezésére, amelyek révén tovább erősödik a népi kismesterségek és a létrejött értékek megbecsültsége. A fejlesztés eredményeképpen létrehozott Hunyor Regionális Kézműves Alkotóház a régió népművészeti életének résztvevői mellett az iskolás és óvodás korosztály szereplőinek is teret ad tematikus programok, táborok, témanapok, ismeretátadó kirándulások helyszíneként.

Hiánypótló regionális népi kézműves alkotóház Veszprém megyében


Az épületben a hat műhely (bőrdíszműves, fazekas, kovács, szövő, fafaragó és szatócsbolt) mellett kiállítóterem, kültéri fedett kemence és kültéri közösségi tér, valamint raktárhelyiség és iroda is kialakításra került.

Az Alkotóház otthonul szolgál a több ezer éves magyar alkotóművészet mai művelőinek, nagy szerepet játszik a kézműves mesterek munkájának és a népi kézművességnek a népszerűsítésében. A fejlesztésnek köszönhetően az Alkotóház a hagyományos tárgykultúra és népi mesterségek oktatása és bemutatása mellett hosszabb távon a térség kulturális bázisa is lehet, amely segíti a helyi értékek megmaradását és továbbörökítését.

Hiánypótló regionális népi kézműves alkotóház Veszprém megyében


A projekt támogatása az EFOP-4.1.7-16konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-4.1.7-16-2017-00301

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció