Esélyegyenlőség és segítségnyújtás foglalkoztatás fejlesztéssel

A foglalkoztatásban megvalósuló esélyegyenlőség jegyében szociális gondozó és ápoló végzettséggel rendelkező roma nők házi segítségnyújtás keretében segítették a Békés megyei időseket.

Az Otthon Gondoz-Lak Egyesület 2012. január 1. óta végez szociális tevékenységet a Szarvasi, Békéscsabai, Békési és Mezőkovácsházi járásokban, ahol a szociális étkeztetés ellátása mellett több mint 650 fő részére biztosítanak házi segítségnyújtást.

Az „Esélyegyenlőség növelése a roma nők foglalkoztatása által” című, 153 millió forintos támogatásból megvalósuló EFOP projektnek köszönhetően az Egyesület olyan szakképzett szociális gondozó és ápoló roma nőket tudott foglalkoztatni, akik regisztrált álláskeresőként vagy közfoglalkoztatásban részt vevőként várták a lehetőséget az elhelyezkedésre.

Esélyegyenlőség és segítségnyújtás foglalkoztatás fejlesztéssel

Házi segítségnyújtás területén az Egyesület 19 főt tudott alkalmazni teljes munkaidőben, akiket a projekt zárását követően is foglalkoztatni kívánják szociális ápoló és gondozó munkakörben. A projekt keretében a munkába járást is támogatta az Egyesület, így az idősekhez a szociális gondozók kerékpárral jutottak el. Az újonnan foglalkoztatottak beilleszkedését 2 mentor segítette két éven át, akik a munkahely megismerésében, a kollégákkal való jó kapcsolat kialakításában is támogatták a projektben résztvevő roma nőket. A projekt során külön hangsúlyt fektettek arra, hogy bizalom alakuljon ki a foglalkoztatottak és az ellátottak között. A projekt teljes időtartama alatt esélyegyenlőségi munkatárs volt felelős a kirekesztés, szegregáció megelőzéséért, az esélytudatosság kialakításáért és tudatosításáért támogatva a célcsoport tagok beilleszkedését, csökkentve, esetlegesen megszüntetve a meglévő előítéleteket.


Esélyegyenlőség és segítségnyújtás foglalkoztatás fejlesztéssel

 

A projekt szakképzett munkavállalók bővítésének lehetőségével, valamint eszközfejlesztéssel erősítette az Egyesület szakmai és technikai feltételeit, és esélyt nyújtott a munkanélküli roma nők munkaerőpiacon történő elhelyezkedéséhez.

 

A projekt támogatása az EFOP-1.1.3-17 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-1.1.3-17-2017-00017

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció