Egyenlő esélyt a roma lányoknak

Kiskunmajsán 20 roma származású, hátrányos helyzetű lány vehetett részt két éves mentorprogramban, egyéni és csoportfoglalkozásokon az iskolai lemorzsolódás minimalizálása, valamint továbbtanulási esélyeik növelése érdekében

A Kisködmön Alapítvány roma származású, hátrányos helyzetű lányok esélyteremtését célozta meg a 30 millió forint támogatási összegű, „Sárga rózsa” című EFOP projektjében. A roma származású nők halmozottan hátrányos helyzetű csoportnak tekinthetők még a roma népességen belül is, így kiemelten fontos feladat minél korábbi életkortól koncentrált eszközökkel támogatni iskolai és munkaerő-piaci esélyeik növelését, esélyegyenlőségüket, segíteni társadalmi beilleszkedésüket és csökkenteni a társadalom velük szembeni előítéletét.

Egyenlő esélyt a roma lányoknak


A projekt keretében bevont 20 lány 90%-a részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. A mentorok a résztvevők kiválasztását követően család- és iskolalátogatások keretében felvették a kapcsolatot a tanárokkal, szülőkkel, majd a gyermekek fejlődése érdekében heti rendszerességgel tartották velük a kapcsolatot. Egyéni és csoportfoglalkozásokon zajlott a kompetencia-fejlesztés. A mentorok kiemelten foglalkoztak többek között az önismeret, énkép, női szerepek, a családon belüli felelősségvállalás és a fenntartható fejlődés témaköreivel. Drámapedagógiai elemekkel, viselkedési formák elsajátításával, szakmák megismertetésével egyaránt segítették a lányokat az élet számos területén történő helytállásuk előkészítésében. Több kulturális és szabadtéri program is szélesítette a résztvevők világképét, az aktív szabadidős tevékenységek során pedig több sportágat kipróbálhattak. A nyári táborok igazi csapatot formáltak a 20 lányból, akik összeszokva nemcsak akarták, de tudták is hasznosan együtt eltölteni szabadidejüket.

Egyenlő esélyt a roma lányoknak

A gyerekek háztartástani alapismeretekkel is behatóbban foglalkozhattak, valamint a helyes étkezési és higiénés szokások kialakítása mellett a helyszínt biztosító intézmény megújult tankonyhájában az ételkészítés fortélyait is elsajátíthatták. Az egészséges életmódra nevelés a program egyik legfontosabb feladata volt, nem csupán a bevont tanulók, hanem a szülők esetében is, hiszen küldetésnek tekintették, hogy minél hamarabb szokásrendszerré alakuljon az egészségtudatos viselkedés.

Egyenlő esélyt a roma lányoknak

A bevont lányok 40%-a pályaválasztás előtt állt, amit a tantárgyi felkészítéseknél figyelembe vettek a mentorok, és a lányok osztályfőnökeivel, a szülőkkel a pályaorientáció kapcsán is egyeztettek. Drogprevenciós előadás segítségével és az iskolai védőnő bemutató műhelymunkájával próbálták a lányokban minél jobban tudatosítani a drogok káros hatásait. Gyakran ültek számítógép elé is, ilyenkor pedig volt lehetőség a közösségi oldalak veszélyeiről, a biztonságos internethasználatról is beszélgetni.

A két év alatt a projekt résztvevői négyszer kaptak iskolakezdési/évközi támogatást. A lányok és családjaik számára folyamatosan biztosították a mentorok jelenlétét, és szükség esetén egyéb szakember – pl. pénzügyi szakember, védőnő – bevonására is lehetőség volt.

A projekt támogatása az EFOP-1.4.4-17 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-1.4.4-17-2017-00059

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció