Dínóbirodalom: gyermekkönyvtár és játszóház fejlesztése

Új infrastruktúra és korszerű informatikai eszközök Komlón a József Attila Városi Könyvtár gyermekrészlegén.

Miért is fontos az egész életen át tartó tanulás? A tudás nem csupán a megfelelő munkahely megszerzéséhez és megőrzéséhez szükséges eszköz, hanem áthatja életminőségünk számos más dimenzióját is. Gyorsan változó világunkban a gyakorlati kompetenciáink, közösségeinkkel, kultúránkkal kapcsolatos tudásunk folyamatos bővítésre, kiegészítésre és megújításra szorul. A tanulás fogalma is folyamatosan változik: a szabadidős és kulturális időtöltés során megszerzett ismeretek és képességek szerepe az iskolai tanulás során elsajátított tudáshoz hasonló jelentőségre tett szert, vagyis a könyvtárak, kulturális intézmények tevékenysége is hangsúlyosabbá vált a kompetenciák fejlesztésében.

A tanulásnak ezen új formái azonban – a klasszikus formákhoz hasonlóan – sokszor kevésbé elérhetőek azok számára, akik a tanulással kapcsolatban valamilyen szempontból hátrányos helyzetben vannak. Esetükben tehát különösen fontossá vált az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó alapkompetenciák fejlesztésének lehetősége az iskolán kívül is, minél fiatalabb életkortól.

A kormányzat pályázati felhívás útján olyan projektek támogatását tűzte ki célul, amelyek a könyvtári rendszer keretén belül az egész életen át tartó tanulás jegyében a kompetenciafejlesztést, oktatást és a területi ellátást elősegítő infrastruktúra fejlesztését szolgálják. Ennek érdekében az informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításához szükséges közgyűjteményi (könyvtári, múzeumi, levéltári) és közművelődési infrastruktúra fejlesztését, a tanulási, kreatív és szolgáltató terek kialakítását, bővítését támogatta.

A hazai kulturális intézményekhez hasonlóan a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény is a város kulturális életének központja, páratlan értékű gyűjteménnyel rendelkezik, és foglalkozik egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységekkel. Azonban a korábban rendelkezésre álló infrastruktúra és technikai eszközök, illetve a korszerű informatikai felszerelés hiánya nem tette vonzóvá az intézményt a fiatalabb korosztály körében.

Dínóbirodalom: gyermekkönyvtár és játszóház fejlesztése


A „Dínóbirodalom” projekttel 32 millió forintos támogatásból a József Attila Városi Könyvtár teljes körűen felújította és korszerűsítette gyermekrészlegét 2018. március 1. és 2019. február 28. között. A korszerűsítés eredményeként a könyvtár közelebb kerülhet a legfiatalabb korosztályhoz, így erősítve az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák elsajátítását már a gyermekkorban. 2019. március 1-től várja megújult külsővel és tartalommal olvasóit a gyermekkönyvtár, ahol a fejlesztés eredményeként korszerű környezetben 21. századi szolgáltatások nyújtására nyílik lehetőség.

A gyermekkönyvtári részleg átalakításának része volt a helyiségek teljes felújítása, burkolatcsere, gépészeti korszerűsítés, a vizesblokkok újjáépítése, és mindezeken felül akadálymentesítésre is sor került. Emellett olyan eszközöket szereztek be, mint az interaktív oktatáshoz használható okostábla, számítógép, digitális rajztábla, projektor, fényképezőgép és videokamera.

Dínóbirodalom: gyermekkönyvtár és játszóház fejlesztése

A korszerűsítés eredményeként az intézményben egy új mesevilág várja a 0-14 éves gyermekeket és az őket kísérő szülőket, felnőtteket, modern és élményközpontú környezetet biztosítva a könyvtári programoknak. A megújult környezetben a legkisebbek is szívesebben veszik igénybe a Könyvtár szolgáltatásait, ami hozzájárul a megfelelő alapképességek kialakításához már a gyermekkorban.

A projekt támogatása az EFOP 4.1.8-16 pályázati konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00168

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció