Digitális kompetenciafejlesztés

Több mint 40 ezer pedagógus regisztrált a digitális oktatás elterjesztését célzó továbbképzésre. A projekt a képzés mellett a digitális eszközök beszerzését is támogatja.

A Digitális kompetencia fejlesztése című kiemelt projekt célja a tanulás és a tanítás pedagógiai módszertanának megújítása, valamint a korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára. A projektmegvalósító Klebelsberg Központ és konzorciumi partnere, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 45,35 Mrd Ft európai uniós támogatást fordít az infokommunikációs technológiák (IKT) és a digitális oktatás napi gyakorlattá válásának elősegítésére.

Digitális kompetenciafejlesztés

A projektmegvalósítás 4 éve alatt – 2017. január 1. és 2020. december 31. között – a digitális pedagógia elterjesztése érdekében a pedagógusok módszertani tudásának célzott fejlesztése valósul meg továbbképzések és workshopok keretében, valamint sor kerül a digitális kompetenciafejlesztő programok módszertanának kidolgozására, a programok akkreditálására és a digitális kompetencia fejlesztését szolgáló pedagógus-továbbképzési programok kínálatának bővítésére.  A módszertani disszemináció elősegítésére tájékoztató kiadványok készülnek.

A Klebelsberg Központ Alapozó továbbképzésére (pontos címe: A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Alapozó továbbképzés) 40.508 beiratkozást regisztráltak a konvergencia régióban dolgozó, projektbe bevont pedagógusuk köréből. 

Digitális kompetenciafejlesztés

A projekt hozzájárul a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésével az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételhez, valamint a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához.

A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség erősítéséhez. Annak érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni azokat az IKT alapkészségeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás és ezzel összefüggésben a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságúak, szükség van az intézmények és a pedagógusok fejlesztésére is ezen a területen.

A projekt a módszertani megerősítés mellett biztosítja a pedagógusok informatikai eszközökkel történő ellátását is, továbbá a köznevelési intézmények számára is elérhetővé teszi a korszerű informatikai infrastruktúrát, és biztosítja a WiFi lefedettséget a tankerületi központok által fenntartott valamennyi köznevelési intézmény számára (WiFi eszközök és router bővítések, valamint központi WiFi felügyelethez történő integráció, beleértve a telepítéshez és integrációhoz kapcsolódó feladatokat, továbbá az EduRoam szolgáltatáshoz történő hozzáférés).  A projekt keretében sor kerül a tanórákon alkalmazandó korszerű technológiájú digitális eszközök ellátottságának fejlesztésére, ezen belül a mobil klienseszközök beszerzésére – szükség esetén a feltöltésüket biztosító tároló rendszerekkel, megjelenítő eszközzel és projektorral együtt.

Digitális kompetenciafejlesztés

 A bemutatott pályázat azonosítója:  EFOP-3. 2. 4-16-2016-00001

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció