Tehetségek Magyarországa

Tehetségbarát társadalom kialakítása, fejlesztő rendezvények, csoportos és egyéni foglalkozások, tutorszolgáltatás és ösztöndíj támogatja a fiatal magyar tehetségek kibontakozását.

A Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt célja, hogy a magyar fiatalok esélyt kapjanak tehetségük fejlesztésére és kibontakoztatására. Ennek megfelelően cél a tehetséges 5-25 éves gyermekek és fiatalok kiválasztása, tehetségük egyéni fejlesztésen alapuló gondozása. A projekt összesen 50.000 gyermek és fiatal, valamint 10.000 pedagógus bevonásával valósul meg. A projektet az Új Nemzedék Központ (ÚNK) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) valósítja meg konzorcium formájában 2016. január 4. és 2020. december 31. között, több mint 6 milliárd forint költségvetéssel.

Tehetségek Magyarországa

A tehetséggondozó szolgáltatások kialakítása decentralizált módon történik, elsősorban a köznevelési intézményrendszerben tanulók bevonásával, számukra fejlesztő rendezvények, foglalkozások biztosításával. Országosan egyenletes földrajzi elosztással a konvergencia régiókban 31 Minősített Tehetséggondozó Műhelyt választottak ki (más forrásokból Pest megyében és Budapesten további 4-4 minősített tehetséggondozó műhely került kiválasztásra), amelyek bekapcsolódnak térségük tehetséghálójának erősítésébe. A műhelyek a minősítéssel járó programtámogatások révén szolgáltatói, mintaintézményi szerepkört töltenek be.

Tehetségek Magyarországa

A fejlesztés kiindulópontja a tehetségszűrés és azonosítás rendszereinek fejlesztése, amelyhez felkutatják a legjobb tehetséggondozási kutatásokat és működő gyakorlatokat, tapasztalatokat. Célként megjelenik a tehetségbarát társadalom kialakítása, ami elsősorban a tehetségek felismerését és fejlesztését segítő környezet kialakítása által valósul meg. Többek között tömbösített fejlesztő rendezvények, csoportos, valamint speciális egyéni foglalkozások valósulnak meg a projekt keretében. Az egyenlő hozzáférés és esélyteremtés biztosítása, az állami és a civil szerepek lehatárolása, a megfelelő együttműködés kialakítása az intézményi szereplők között a projektmenedzsment és a szakmai vezetés feladata. A projekt elkötelezett a tehetségvesztés mértékének csökkentését illetően; minden résztvevő a saját adottságainak megfelelő és céljaival összhangban lévő fejlesztésekben vehet részt. A bevont tehetséges gyerekek és fiatalok fejlődésének nyomonkövetését tutorszolgáltatás biztosítja, a résztvevők pedig ösztöndíjban is részesülnek a tehetségük kibontakoztatása érdekében. 

Tehetségek Magyarországa

A Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt keretében támogatott fiatalok fellépései az alábbi linkeken megtekinthetőek:

A projekt támogatása az EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa kiemelt felhívás keretében történt.

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció