A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózat infrastrukturális és szakmai fejlesztése

Új eszközök 55 nevelőszülői háztartásban, tanácsadás és szervezetfejlesztés az egészségesebb és biztonságosabb körülményekért.

Fontos feladatunk gondoskodni azon gyermekek biztonságáról, akik nem nevelkedhetnek vér szerinti családjukban. Biztosítani kell számukra az egészséges testi és lelki fejlődéshez, szocializációhoz szükséges feltételeket, hogy felnőttként minden olyan képességgel, jártassággal és tudással rendelkezzenek, amely elősegíti, hogy teljes életet élhessenek. Ezen gyermekek számára a nevelőszülői elhelyezés a legmegfelelőbb, leghatékonyabb ellátási forma, ezért kiemelt jelentőséggel bír a nevelőszülői ellátás kiszélesítése és megerősítése.

A nevelőszülők, a nevelőszülői hálózatok számára nagy kihívást jelent az összetettebb ellátási szükséglettel rendelkező gyermekek minőségi gondozása, ellátása. A nevelőszülői hálózatoknál gyakran hiányoznak a korszerű ingatlanok és azok berendezései, illetve a nevelőszülők nem rendelkeznek a sokféle gondozási, nevelési, fejlesztési igényű gyermek ellátásához szükséges eszközökkel (pl. légzésfigyelő, 3 év alatti gyerekek ellátásához szükséges eszközök, betegemelő, látássérült gyermekek számára speciális számítógép stb.).

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózat infrastrukturális és szakmai fejlesztése

Erre a problémára kínál megoldást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2017. október 1. és 2018. augusztus 31. között megvalósított projektje, amelynek keretében a Szeretetszolgálat csaknem 36 millió Ft támogatásban részesült.

A „Máltai Családok Háza Nevelőszülői Hálózatban” jelenleg 196 gyermeket és fiatal felnőttet nevel 76 nevelőszülői család. A gyermekek közül 48 különleges szükségletű, tehát tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve három év alatti. A projekt célja a sokféle gondozási, nevelési, fejlesztési igényű gyermek ellátásához szükséges feltételek biztosítása a nevelőszülői családok számára.

A Szeretetszolgálat a projekt keretében felmérte a háztartási-, gyermekbiztonsági-, egészségügyi- és fejlesztőeszközökre vonatkozó igényeket a nevelőszülői háztartásokban, majd az eszközök beszerzését követően azokat határozott időre használatba adták a nevelőszülők részére. Ezek olyan eszközök, amelyek a nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek megfelelő mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs neveléséhez és társadalmi integrációjához szükségesek. A beszerzett eszközöket a Szeretetszolgálat 55 nevelőszülői háztartásba juttatta el, és azok használatát is megtanította a nevelőszülők, és a bevont szakemberek számára. Emellett előadásokra is sor került gyermekbántalmazás felismerése és kezelése, munkaerő-piaci ismeretek, valamint drogprevenció témakörökben.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózat infrastrukturális és szakmai fejlesztése

Az eszközök beszerzése mellett a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése is megvalósult. A nevelőszülői hálózat eredményességének növelése érdekében a Máltai Családok Háza Nevelőszülői Hálózat munkatársai számára 6 alkalommal valósítottak meg szervezetfejlesztési, csoportos fejlesztési tevékenységeket. Az alkalmakon a hálózat működéssel kapcsolatos problémái, nehézségei, azok megoldási módjai, a szervezeti kultúra azonosítása és fejlesztése, valamint a belső kommunikációs rendszer fejlesztése állt a beszélgetések központjában.

A projektnek köszönhetően a nevelőszülők hatékonyabban tudják ellátni feladatukat, hiszen a beszerzett eszközök megkönnyítik a nevelést és gondozást, a fejlesztő eszközök pedig a pedagógiai munkát teszik eredményesebbé. Javulnak a nevelőcsaládok életkörülményei, így a gyermekek egészségesebb és biztonságosabb környezetben nevelkedhetnek. Jelentősen növekszik a gondozott gyermekek esélyegyenlősége és szociális jólléte, ami hosszú távon hozzájárul az önálló boldoguláshoz a munkaerőpiacon és a társadalomban egyaránt.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózat infrastrukturális és szakmai fejlesztése

A projekt támogatása az EFOP 2.2.14-17 pályázati konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-2.2.14-17-2017-00003

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció