Csellengés helyett

Hátrányos helyzetű fiatalok segítése a szociális hátrányok leküzdésében, közösségfejlesztésben, pályaválasztásban és személyiségfejlődésben.

A Tolna Megyei Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium tevékenységeiben mindig is meghatározó szerepet játszott a perifériára szorult fiatalok felkarolása. Programjainak célja a hátrányos helyzetű tanulók oktatásban maradásának elősegítése, tanulási kompetenciáik fejlesztése, pálya- és iskolaválasztási támogatás, önismeretük bővítése, képességeik kibontakoztatása. A dombóvári iskola vonzáskörzete igen nagy: hat megye 135 településéről járnak oda a legkülönbözőbb szociális háttérrel rendelkező diákok. A hátrányos helyzetű tanulók száma 279, közülük 109-en halmozottan hátrányos helyzetűek.

 

Csellengés helyett


Az EFOP-3.1.9-17-2017-00015 kódszámú, „Csellengők” című projekt 40 millió forintos támogatása azt célozza, hogy a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalokat visszavezesse az iskolába, hogy érettségi bizonyítványt, szakképesítést szerezhessenek. A programba bevont tanulók több mint 30%-a roma származású, akik az esetek döntő többségében különösen nehéz háttérrel rendelkeznek, így gyakran az életvezetéshez, a társadalomba illeszkedéshez is szükségük van támogatásra. Sokan ingerszegény, traumákkal, konfliktusokkal teli környezetből származnak, és jellemzően tanulmányi hátránnyal, magatartásbeli és/vagy tanulási zavarokkal küszködnek, önértékelésük pedig alacsony.

Csellengés helyett


A felzárkóztató tevékenységet 11 mentor végzi, akik a csoportos és az egyéni fejlesztő munka mellett rendszeresen látogatják a családokat és értékelik a diákok fejlődését. Komoly hangsúlyt fektetnek a tanulók személyiségének feltérképezésére, a kapcsolati zavarok kezelésére, a tanuló képességeinek feltárására, a család szociokulturális helyzetének elemzésére. Ebben a folyamatban sokat jelent a szülőkkel való kapcsolattartás is, amelyhez a „Szülők Iskolája” programelem is hozzájárul.

 

A tanulmányi munkát fejlesztő pedagógusok segítik, akik egyéni fejlesztési tervekkel és az alapkészségeket fejlesztő foglalkozásokkal támogatják a fiatalokat. Az önismereti játékok, a kérdőívek kitöltése által behatóbban megtapasztalhatták személyiségük jellemzőit, képességeiket, tanulási stílusukat, közösségben elfoglalt helyüket, valamint társaikat is jobban megismerték. A játékos, gyakorlati feladatokkal sikerült motiválni és érdekeltté tenni a gyerekeket abban, hogy aktívan részt vegyenek a foglalkozásokon, és segítették őket abban is, hogy a vizsgákon jobb eredményt érjenek el.

 

A projekt a tanárok munkáját is segíti, hisz a mentorokkal való aktív csapatmunka erősíti a már fennálló jó kapcsolatokat és a kollegialitást, a tanulókról tartott esetmegbeszélések pedig könnyítik a felmerülő problémák megoldását. A közös munka még összetartóbb, innovatívabb közösséggé formálja az iskola tanárait, az intézmények közötti szakmai-módszertani eszmecserék pedig felpezsdítik a pedagógiai munkát.

 

A tanulók és pedagógusok támogatása mellett a fiatalok elhelyezkedésének megkönnyítése érdekében fontos a működő partneri kapcsolatok megtartása és elmélyítése, a helyi és településen kívüli kapcsolati háló szélesítése, továbbá új együttműködések kialakítása és fejlesztése a jövőben is.

 

A projekt hozzájárul a korai iskolaelhagyók számának csökkentéséhez és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez is.

 

A projekt támogatása az EFOP-3.1.9-17 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-3.1.9-17-2017-00015

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció