Családokra építő erős közösség kialakítása, a Lispeszentadorjáni Kulturális és Sport Egyesület projektje

A családi élet és a munka összeegyeztetését segítő foglalkozások, családi közösségépítő programok Lispeszentadorjánban.

2017. március 1. és 2019. március 1. között több mint 25 millió forintból valósult meg a Lispeszentadorjáni Kulturális és Sport Egyesület projektje. Czupi József, az egyesület elnöke kiemelte a záró konferencián: „a Családokra építő erős közösség kialakítása elnevezésű program elsődleges célja a munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret- és kompetenciafejlesztés volt. Ennek során lehetőségük nyílt többek közt arra, hogy szakemberek bevonásával a nehéz anyagi vagy szociális helyzetben lévő családok számára életvezetéssel, munkaügyi témákkal, szak- és felnőttképzéssel, internethasználattal, egészséges életmóddal kapcsolatos segítő tanácsokat adjanak.” (ZAOL, 2019.02.16)

A hátrányos helyzetű kistérségben található Lispeszentadorjánt és a környező településeket az elöregedés veszélyezteti. Kevés a fiatal, alacsonyak a jövedelmek, hiányos az intézményrendszer és az infrastruktúra, kevés a munkahely, és növekednek a szociális feszültségek a helyi társadalomban. Ezért is fontos az Egyesületben meglévő jobbító szándék, a pályázati tapasztalat és a kapcsolatrendszer, hogy azzal is segítsék az itt élők boldogulását.

A standard pályázat keretében megvalósult projekt számos tevékenységgel segítette a családi élet és a munka összeegyeztetését. Ezek közül népszerűek voltak a kiscsoportos foglalkozások, amelyeken a résztvevők megismerhették a családok és a munkaerőpiac közötti kapcsolatokat, a támogatási rendszer lehetséges elemeit, a munkaadó és munkavállaló közötti együttműködés sajátosságait, az atipikus foglalkoztatási formák kölcsönös előnyeit és optimális alkalmazási feltételeit. A projekt megvalósítási ideje alatt mintegy 700 fő összesen 52 foglalkozáson, csoportfoglalkozásokon, workshopokon és tanulmányutakon vett részt, amelyek közül különösen emlékezetes volt a Cserdi roma mintaközösség meglátogatása.

Családokra építő erős közösség kialakítása, a Lispeszentadorjáni Kulturális és Sport Egyesület projektje

Ezen túlmenően családi közösségépítő programokat is megvalósítottak az érdeklődők számára őseink öröksége, tradíciók megőrzése témakörben, valamint tapasztalatszerzés céljából családi vállalkozások bejárását is megszervezték. Gondoltak a sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokra is: részükre workshopokat rendeztek a családi kapcsolatok és a munkaügyi feltételrendszer témájában, de sokan érdeklődtek a család mint érzelmi és egyben gazdasági egység workshop iránt is.

Családokra építő erős közösség kialakítása, a Lispeszentadorjáni Kulturális és Sport Egyesület projektje

Bár a projekt márciusban véget ért, az Egyesület vezetősége elkötelezett a tevékenységek folytatása mellett.

Családokra építő erős közösség kialakítása, a Lispeszentadorjáni Kulturális és Sport Egyesület projektje

A projekt támogatása az EFOP -1.2.1-15 Védőháló a családokért pályázati konstrukció keretében történt.

A projekt azonosítója: EFOP-1.2.1-15-2016-00050  

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció