A bihari gyermekek és családjaik boldogulásáért

Segítő szolgáltatások és közösségi programok a Berettyóújfalui járás 25 településén

A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának „Esélyt a bihari gyermekeknek II.” című EFOP projektje az elnyert 500 millió Ft támogatásból olyan komplex szolgáltatáscsomagot hoz létre a berettyóújfalui járásban élők részére, amely esélyt adhat a gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítására, támogatja a halmozottan hátrányos helyzetű emberek alkalmassá tételét a munkaerőpiacon való megjelenésre, valamint erősíti a települések megtartó képességét.

Esélyt a bihari gyermekeknek

A projekt megvalósítói mindezt a helyi szükségletek figyelembevételével, a Gyermekjóléti és Családsegítő Központtal és Szolgálatokkal együttműködve kívánják elérni. Az innovációs folyamatok támogatása, a szakmai és szakmaközi hálózatok működtetése, valamint a szakemberek számára tartott képzések mellett a célcsoport számára szervezett programok szerteágazóak. Biharkeresztesen és Komádiban például a közösségi házban a rendszeres összejövetelek mellett internetezési és mosási, tisztálkodási lehetőséget biztosítanak, az itt dolgozók segítséget nyújtanak hivatalos ügyek intézésében; a gyerekeket és fiatalokat pedig beszélgetőkör, pályaorientáció, kreatív és kézműves foglalkozás, háztartástan, pénzügyi és gazdasági ismeretek, barkácsolás, társasjáték, valamint folyamatos tanulássegítés is várja.

Esélyt a bihari gyermekeknek

Csökmőn, Furtán és Zsákán baba-mama klubok indultak, Biharkeresztesen, Berettyóújfaluban, Komádiban pedig bölcsődei családi játszók. Berekböszörményben, Gáborjánban és Komádiban roma családmentorok dolgoznak, ők a helyi közösségben élő, megbecsülésnek örvendő emberek, akik saját életükkel, közösségi szerepvállalásukkal példát mutatnak a közösség számára. Feladatuk a személyes segítségnyújtás, önkormányzati, intézményi kapcsolattartás. Rendszeres kulturális, kézműves, játék és sportfoglalkozások mellett üzemlátogatásokat, szakmabemutatókat, iskolalátogatásokat, családi napokat szerveznek. Motivációs beszélgetések keretében, szakemberek bevonásával folytatnak eszmecseréket a tanulókkal jövőképükről, a továbbtanulásról, a szülőknek pedig klubot tartanak. 

Esélyt a bihari gyermekeknek

Nyáron napközi és hegyvidéki tábor várja a bihari gyerekeket. Nem maradhat ki a szolgáltatásokból az egészséges életmódra nevelés, az elsősegélynyújtási, balesetmegelőzési és egyéb egészségügyi ismeretek átadása. Hangsúlyt fektetnek a gyermekek környezeti nevelésére, a kiskertművelési, növényápolási alapismeretek elsajátíttatására.

Esélyt a bihari gyermekeknek

A programok igen nagy népszerűségnek örvendnek: közel 1200 gyermek és fiatal, valamint 340 felnőtt látogatja rendszeresen a rendezvényeket. Az öt évig tartó fejlesztés több fronton támogatja a társadalmi kirekesztődés elleni harcot, elősegítheti a tartós szegénységben élők, köztük a romák felzárkózását, valamint a javíthatja a periférián élők életkörülményeit. A projekt keretében megvalósuló programoknak köszönhetően számos rászoruló gyermek és családjaik számára válik könnyebbé és tartalmasabbá a mindennapi élet.  

A projekt támogatása az EFOP-1.4.2-16 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-1.4.2-16-2016-00002

 

 

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció