Technikai segítségnyújtási projekt az együttműködés és kommunikáció segítésére

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program technikai segítségnyújtási kerete a program intézményi működtetését, szakmai, adminisztratív, kapcsolattartási és tájékoztatási teendőinek ellátását fedezi.

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (továbbiakban: RSZTOP) keretében a hátrányos helyzetű gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek élethelyzetének javítása érdekében történő intézkedések végrehajtására kerül sor. A program ún. technikai segítségnyújtási kerete hozzájárul az irányító hatóság működéséhez, segítséget nyújt az RSZTOP projektek megvalósításához és támogatja az Európai Bizottsággal esedékes rendszeres konzultációs fórumok megvalósítását, a partnerszervezetek együttműködésének elősegítését, valamint az ehhez és a közvélemény tájékoztatásához szükséges rendezvényszervezési, kommunikációs- és kiadványkészítési költségeket.

Fotó: Gruber Márk IstvánAz EMMI Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkársága által megvalósított technikai segítségnyújtási projekt átfogó célja ennek megfelelően, hogy támogassa az RSZTOP keretében megvalósuló projekteket, valamint biztosítsa a szélesebb nyilvánosság felé a projekt eredményeinek eljuttatását és ezzel hozzájáruljon a 223/2014 EU rendeletben foglaltak végrehajtásához.

A projekt első szakaszában a hangsúly az előkészítő tevékenységek, a monitoring támogatása volt az éves áttekintő ülések, egyeztetések, munkaértekezletek szervezésében, technikai lebonyolításában való közreműködés, valamint a projektek előrehaladásának követését segítő eszközök és szoftverek beszerzése által. A hajléktalan személyeket támogató projekt szolgáltatásait összefoglaló szórólap is elkészült és az ellátó intézményekben kiosztásra került ebben a szakaszban.

További fontos célja a projektnek az Európai Bizottsággal való kapcsolattartás, a Bizottság által szervezett információs rendezvényeken, workshopokon, a FEAD szakértői csoportban való részvétel, az információk, jógyakorlatok hazai disszeminációja, az RSZTOP projektek bekapcsolódásának segítése az informális tagállami hálózatokba és munkacsoportokba. Ezen programelem tekintetében megvalósult a Bizottság 2016. évi jógyakorlat gyűjteményének magyar nyelvű fordítása, több alkalommal került sor előadások megtartására a tagállami részvétellel zajló workshopokon, valamint az RSZTOP 3.1.1 hajléktalanokat támogató projekt bekerült a Bizottság 2019. évi jógyakorlat gyűjteményébe. A kötetben megjelenő kísérő fotó szintén a technikai segítségnyújtási projekt keretében készülhetett el. 

Fotó: Gruber Márk István

Összhangban az Európai Bizottság által többször megfogalmazott igényekkel, a megvalósítás második szakaszában nagyobb szerepet kapnak a lakosság tájékoztatására, az RSZTOP eredményeinek kommunikálására szolgáló tevékenységek. Ennek kapcsán került létrehozásra (a már működő EFOP honlap keretében) az RSZTOP honlapja, illetve előkészítés alatt állnak a lakosságnak szóló további információk, fotók, videóanyagok is, amelyek szintén a technikai segítségnyújtási projektnek köszönhetően készülhetnek el.

A bemutatott projekt azonosítója: RSZTOP-5.1.1-16-2016-00002, a támogatási összeg 19.999.679 Ft.

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció