Élelmiszersegély biztosítása a kisbéri járásban

Publikálva: 2019. január 3.

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében a Kormány élelmiszercsomagot juttat a rászorulóknak valamennyi megyében, a kedvezményezett járásokban élőknek.

Három projekt keretében kezdte meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltsége a csomagok osztását 2017 decemberében.

Elsőként az RSZTOP-1.1.1. projekt indult, melynek keretében havonta élelmiszercsomaghoz jutnak a kisbéri járásban élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de intézményi ellátásban nem részesülő 0-3 éves korú gyermekek családjai. 

Ennek a projektnek a terhére részesülnek élelmiszercsomagban az olyan várandós anyák, akiknek a háztartásban aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától) és évente két alkalommal (a nyári szünetben) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 7-14 év közötti gyermekek. Számuk a kisbéri járásban valamivel több, mint 200 fő.

  

RSZTOP-1.1.1. projekt  0-3 évesek, várandós anyák

Az RSZTOP-2.1.1. projekt keretében alapvető fogyasztási cikkekből álló csomagot osztottak a várandós anyák részére, továbbá a 0-3 éves korosztályú rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára egy alkalommal. Ezekben a csomagokban elsősorban a babáknak való eszközök, tisztálkodó- és mosószerek vannak. Ebből az ellátásból 51-en részesültek 2018. február hónapban.

A harmadik projekt (RSZTOP-4.1.1.) keretében a kormány által biztosított élelmiszersegélyt osztottuk ki a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára, akik legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 130%-ának megfelelő havi jövedelemmel rendelkeznek, és rokkantsági vagy nyugellátásban, továbbá időskorúak járadékában részesülnek, valamint bentlakásos intézményi ellátást nem vesznek igénybe. Ez a segélyezési forma is több mint 130 embert érint a kisbéri járásban.

Élelmiszersegély biztosítása a kisbéri járásban

Az SZGYF kollégái valamennyi érintett, a rászoruló lakóhelye szerinti településre kiszállították a csomagokat. A családsegítő szolgálat munkatársainak bevonásával kiértesített rászorulók meghatározott időpontokban, helyben vehetik át csomagjaikat. Szükség esetén pótosztási időpont meghatározásával is segítették a zökkenőmentes átadás-átvétel lebonyolítását. Az átadási helyszíneken, a csomagok átadásával egyidőben az EFOP 1.9.7. projekt munkatársa tanácsadást nyújtott a csomagot átvevő személyeknek.

Menü

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

Navigáció