Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének és továbbtanulásának elősegítése.

A projekt 18,8 millió Ft támogatási összegből hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók komplex személyiségfejlesztésére és életpálya építésére teremtett lehetőséget Hosszú távú célja a hátrányos helyzetűek esélyeinek növelése, a munkaerőpiacra való belépés előmozdítása, Szolnok és az újvárosi polgárok közötti szolidaritás erősítése, az itt élők egészségi szintjének növelése, az egészségtudatos magatartás előmozdítása, valamint az iskolarendszeren kívüli, önálló tanulást segítő, tanulási haladást támogató szolgáltatás nyújtása. Ennek érdekében elsősorban a célcsoport szocializációs hátrányának kompenzálására iskolaidőn túli foglalkozások biztosítása, a tanulók napi szintű problémáinak kezelése, tanácsadás, konfliktusok kezelése, az oktatási intézménnyel és a szülőkkel folyamatos kapcsolattartás valósult meg a projektben az egyéni teljesítések eredményessége érdekében.

Fotó: Bótár Gergely András

A programba 30 tanuló bevonása történt meg az iskolai eredményesség elősegítése, lemorzsolódásuk és bukási arányuk csökkentése érdekében. A bevontak Szolnok déli városrészén élő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. 263 fő vett részt az érdeklődők számára is nyitott különféle tanodai programokon (pl. kiállítás, workshop, farsangi mulatság, családi nap, szakmák éjszakája, kirándulás). A szülők képzésére is figyelmet fordítottak a projekt megvalósítói: álláskeresési technikák, személyiségfejlesztés, motivációs tréning és készségfejlesztés szerepelt a 120 órás programban, amin 12 szülő vett részt.

Fotó: Bótár Gergely András

Fő tevékenységek:

 • Egyéni fejlesztési tervek készítése;
 • Fejlesztő tevékenységek megvalósítása;
 • Matematika, reál-, magyar nyelv-, szövegértés, humán-, idegennyelvi-, informatikai fejlesztések biztosítása, tanulásmódszertan;
 • Mentorálás;
 • Kapcsolattartás a szülőkkel, valamint a jelzőrendszer területén az együttműködő partnerekkel;
 • Szociális kompetenciák fejlesztése;
 • Személyiségfejlesztő-, csapatépítő tréning; 
 • Életpálya-építés, pályaorientáció, karriertervezés;
 • Pályaorientációs tanácsadás biztosítása szakember közreműködésével;
 • Közösségfejlesztés, szabadidős tevékenység, tehetséggondozás, tanodán kívüli programok;
 • Kirándulások, közösségi programok szervezése, nyári tábor, sport, zene, tánc, kézműves foglalkozások biztosítása, mozi látogatás;
 • Önkéntesek bevonása – közösségi szolgálat teljesítése;
 • Együttműködés más tanodákkal, intézményekkel, civil szervezetekkel;
 • Workshopok szervezése és tapasztalatok átadása.

Fotó: Bótár Gergely András

A projekt az EFOP-3.3.1-16 Tanoda programok támogatása című felhívás keretében nyert támogatást.

A projekt azonosítója: EFOP-3.3.1-16-2017-00052