Baráti kapcsolatok kialakulása hódmezővásárhelyi és ceredi tanulók között.

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ „Tőlünk színes a világ!” című, közel 15 millió forintos EFOP projektje keretében fejlődött a hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola a ceredi id. Szabó István Általános Iskola testvériskolaként történő bevonásával. A több elemből felépülő rendezvénysorozat során arra törekedtek, hogy a tanulási tartalmakat vonzóvá tegyék és gazdag szabadidős tevékenységkínálattal támogassák a tanulók személyes fejlődését, valamint személyközpontú oktatással, intézményen kívüli tevékenységekkel erősítsék a közösséghez tartozás érzését.

Testvériskolai együttműködés megyehatárokon át

A programnak köszönhetően a diákok nyelvi fejlesztő programban is részt vehettek. A beszédközpontú, gyakorlatias foglalkozások célja a nyelv elsajátításán túl a tanulók önbizalmának erősítése, a nyelvtanulás iránti tartós motivációjuk kialakítása volt. A német- és angolórákra délutáni programok keretében, kiscsoportos foglalkozások során került sor. A nyelvórák mellett „Világnapok” tematikájú délutáni foglalkozások is megtartására is sor került, ahol a testvériskolák tanulói a különböző témákat előadásokkal, csoportmunkával, kézműves- és kreatív foglalkozásokkal, projektmunkákkal és tanulói kutatómunkával dolgozták fel.

 

Testvériskolai együttműködés megyehatárokon át


A tanulók a kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztésben is részesültek. Ezek a foglalkozások nem korrepetálás jellegűek voltak, hanem az adott tantárgyhoz kapcsolódó valamely témából kaptak ízelítőt, plusz információt a tanulók, vagy érdekességek után kutathattak a könyvtárban, az interneten, kiselőadást készíthettek, elmondhatták saját véleményüket, tapasztalataikat, személyes élményeiket társaiknak beszélgetőkör formájában.

A program keretében a lemorzsolódás csökkentését célzó négy előadássorozatra is sor került, ahol a hiteles példaképek bemutatása, testközelbe hozása révén a tanulók személyesen is megismerhettek olyan embereket, akik minden nehézségen felülemelkedve váltak sikeressé, például a sportban.


Testvériskolai együttműködés megyehatárokon át


Havonta iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programokra is sor került, Siófokon pedig közös nyári bentlakásos tábort szerveztek mindazoknak, akik rendszeresen látogatták a projekt keretében szervezett programokat.

A két intézmény tanulói és pedagógusai közötti személyes találkozók lehetőséget teremtettek a tanulók szociális, életviteli és kommunikációs kompetenciájának erősítésére, továbbá a közös interakciók hozzájárultak a bevont diákok előítéleteinek mérsékléséhez. Baráti kapcsolatok szövődtek olyan gyerekek között, akik eltérő szociális és kulturális hátterükből adódóan sosem találkoztak volna. A tanulók sajátjuktól eltérő helyzetű, életminőségű társakkal való megismerkedése, kapcsolattartása erősíti bennük a társadalmi elfogadást, a szociális érzékenységet. A közös sporttevékenységek, csapatjátékok az egészséges életmód fontosságára hívták fel a gyermekek figyelmét, a tanulók közötti levelezés pedig felkészítette a gyerekeket a személyes találkozókra, a közös élmények még örömtelibb megteremtésére.

Testvériskolai együttműködés megyehatárokon át

A projekt támogatása az EFOP-3.1.8-17 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-3.1.8-17-2017-00141