Programsorozat Kiskőrösön, Izsákon és Soltvadkerten a konfliktusok és az iskolai lemorzsolódások számának csökkenése, valamint a szociális segítők tevékenységének támogatása érdekében.

A kiskőrösi Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ „FORGÓSZÍNPAD” – A nevelés színterei című projektje  színes programokkal célozta a gyermekeket, szüleiket és a pedagógusokat.  Az edukációs és személyiségfejlesztő programok lehetőséget nyújtottak az óvodai és iskolai szociális segítők számára is, hogy megismertessék és elfogadtassák tevékenységüket a köznevelési intézményekkel. A szolgáltatási paletta kialakításánál arra törekedtek, hogy minden gyermeket megszólítsanak, mihamarabb kialakulhasson személyes kontaktus, kiépítve egyfajta bizalmi kapcsolatot, amely az egyéni segítés folyamán elengedhetetlen. Ennek hatékony megalapozását mi sem bizonyítja jobban, minthogy – főként a felső tagozatos gyermekek körében – a program indulását követően hamarosan már többen önállóan megkeresték a szociális segítőt, néhányszor konkrét nehézséget megfogalmazva, máskor megerősítésre várva egy-egy felmerült kérdés, probléma kapcsán. Megjelentek a kortársak feloldatlannak tűnő konfliktusai, a bimbózó diákszerelmek vagy a szülőkkel, pedagógusokkal kirajzolódott ellentétek.


Programsorozattal a gyermekek szociális jólétéért

A közel 40 millió Ft költségvetésű támogatási programban három település köznevelési intézményei kerültek bevonásra: Soltvadkerten egy általános iskola és egy óvoda két telephellyel, Izsákon egy általános iskola és egy óvoda, Kiskőrösön pedig egy általános iskola és egy óvoda 5 telephellyel, valamint egy speciális intézmény óvodájával és általános iskolájával vett részt a projektben.

Az óvodás korú gyermekeknek szóló „Tanulságos mese” bábelőadás a fantáziavilágon keresztül világított rá, mennyire fontos egymás elfogadása, segítése. A program sikerességét jelzi, hogy a projekt megvalósítási időszakát követően a járásban működő összes óvoda kérte az előadás bemutatását saját intézményében. Az „Óvatos óvodás” csoportfoglalkozáson pedig interaktív játék keretében ismerkedtek meg a kisgyermekek a veszélyes helyzetekkel, megtanulták azokat megelőzni és felismerni, valamint azt, hogy kitől kérhetnek és fogadhatnak el segítséget.

A „Tabuk nélkül” háromrészes programsorozattal a 7. osztályosokat látogatták meg, ahol a „Tolerancia és elfogadás” rész keretében társadalmunk sokszínűségére hívták fel a figyelmet; a „Zaklatás-erőszak-megelőzés” című részben az erőszak formáival és annak kezelésével foglalkoztak, a „Jogok és kötelességek” programelem alkalmával pedig a jogokról, a jogsérelmek következményeiről beszélgettek. Az egyes alkalmakat kisfilmek, vicces fotók színesítették, így minden iskolában szívesen és aktívan működtek közre a gyerekek. A „Példakép” című rendezvényen a résztvevők a fogyatékkal élők elfogadásáról és tiszteletéről tanulhattak olyan előadóktól, mint Suba Róbert paralimpikon. Az egyenlőség, az egyenlő bánásmód hangsúlyos témaként szerepelt, az eltérő szociokulturális környezetből érkező gyermekek felzárkózását, motivációját és kitartását támogatta a „Te is más vagy, te sem vagy más 1. – 2.” program. Az „Illeszkedő” című interaktív foglalkozásokon hasonló célkitűzéssel a szülőket szólították meg. Mivel a hátrányos helyzetű gyermekek nagyon ritkán jutnak el színházba, a programok között három „Ünnepi Színház” is szerepelt. Emellett remek múzeum-pedagógiai órán is részt vehettek a diákok a János Vitéz Látogatóközpontban. A „Petőfi Sándor útjain” csoportfeladatok keretében a tanulók az országban egyedülálló módon, egy interaktív kiállítás keretében kísérhetik nyomon János Vitéz kalandjait.


Programsorozattal a gyermekek szociális jólétéért

Az iskola fontos közösségi színtér a diákok életében, ahol megjelennek a pozitív érzelmek és a konfliktusok egyaránt. Ezért olyan „Kortárscsoport” és „Személyiségfejlesztő” csoportfoglalkozásokra is sor került, amelyek segítségével a tanulók eljuthattak arra a szintre, hogy kompetensnek érezzék magukat saját életük irányításában, erősödjön a valahová tartozás érzése, megismerjék a követendő együttműködési mintákat, konfliktuskezelő technikákat, módszereket. Pályaválasztáshoz nyújtott segítséget látványos üzemlátogatás keretében a „Tűzoltó leszel s katona” című esemény, aminek többek közt célja volt megerősíteni a fiatalokban, hogy a szakmai és iskolai végzettség lényegesen növeli az esélyeket a munkaerőpiacon. A „Van-e Ki-út?” prevenciós program a függőség és szenvedélybetegség veszélyeire hívta fel a fiatalok figyelmét, bemutatva azt is, hogy milyen súlyos terhet jelent ez az egyénre, a családra és a társadalomra egyaránt. A fiatalokra a legnagyobb hatást egy intézményi látogatás gyakorolta, ahol két szenvedélybeteg mesélt nekik a függőségük kialakulásáról és annak következményeiről.

Programsorozattal a gyermekek szociális jólétéért

A projekt keretében megvalósuló programsorozatból a kézműves foglalkozások sem maradhattak ki, ahol az alkotótevékenység révén kibontakozhatott a gyermekek egyénisége és kreativitása. A „Tiszta játék – tiszta tér” program keretében a környezetszennyezésre fókuszálva szemétgyűjtést szerveztek a gyakran látogatott helyszínekre. A „Kéz a kézben családi nap” a családi kohéziót erősítette. Mind az óvodás, mind az iskolás gyermekek szüleinek pszichológus tartott csoportfoglalkozásokat „Együtt sikeresebben” elnevezéssel, ahol a szülői szerep megszilárdítása fontos volt, valamint az is, hogy olyan felnőtteket hozzanak közel egymáshoz, akikből önsegítő csoport formálódhat, hogy átbeszélhessék a hasonló problémákat és megoszthassák egymással tapasztalataikat. Végezetül a gyermekek a „Jó, hogy itt vagy” rajzpályázat keretében adhattak számot arról, hogy melyik program tetszett nekik a legjobban, miben vettek részt legszívesebben, továbbá, hogy mit gondolnak, miért jó nekik, hogy óvodai és iskolai szociális segítő van az intézményükben.


Programsorozattal a gyermekek szociális jólétéért


A projekt támogatása az EFOP-3.2.9-16 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-3.2.9-16 -2016-00031