A Magyar Kormány, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában rögzített célkitűzésekkel összhangban, eddig még soha nem látott mértékben, 4,5 milliárd forint értékben nyújtott ösztöndíj támogatást az előző három tanévben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében.

A projekt keretében az elmúlt három tanévben több mint 28.000 tanuló számára lett biztosítva annak a lehetősége, hogy ösztöndíj támogatással, valamint az intézményi környezetben mentor-pedagógusi segítséggel csökkenjen az iskolai lemorzsolódás, illetve a tanulók tanulmányi előmentele javulhasson.

Az Útravaló ösztöndíjprogram hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók több generációjának nyújtott komplex ösztöndíj támogatást az „Út a középiskolába”, „Út az érettségihez”, „Út a szakmához”, „Út a diplomához” és „Út a tudományhoz” elnevezésű támogatási alprogramok segítségével. Ennek köszönhetően a tehetséges, de nehéz helyzetben lévő fiatalok támogatást kaptak a középiskolákba és az egyetemekre való bejutáshoz, a projekt keretében képzett mentorok pedig segítséget nyújtottak az érettségi, különféle szakképesítések és diplomák megszerezésében. A program segítségével minden tanévben jelentősen javult a tanulmányi eredményüket javító tanulók száma, valamint többszáz tanuló ért el jeles vagy kitűnő osztályzatot.

A programban mentori tevékenységet ellátó pedagógusok közül közel 3000 fő vett részt és teljesítette sikeresen az alap és emelt szintű akkreditált pedagógus továbbképzéseket.