Az Európai Bizottság tematikus értékeléseket készít az Európai Szociális Alap (ESZA) felhasználásáról. A társadalmi befogadású célú felhasználásról szóló online konzultáció során szeretnék megismerni az érdekelt felek széles körének véleményét az EU által 2014 óta végzett, a társadalmi befogadás előmozdítását, továbbá a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés bármely formája elleni küzdelmet célzó tevékenységekről. A nyilvános konzultáció részeként kérdőív kitöltésére nyílt lehetőség a foglalkoztatás és a szociális ügyek fórumtémájában.

Az Európai Bizottság az összegyűjtött információkat a 2014–2018 közötti időszakban elért eredmények értékelésekor fogja felhasználni. Ezek az információk abban is segíteni fogják a Bizottságot, hogy levonja a tanulságokat arra vonatkozóan, hogy a jövőben miként erősítse meg ezt a támogatást, hogy hatékonyabbá és célirányosabbá váljon. Az értékelés többek között azt fogja vizsgálni, hogy a támogatásra leginkább rászoruló személyeket megfelelően (földrajzi szempontból is) elérték-e, és hogy milyen típusú támogatás bizonyult a leghatékonyabbnak. A megkérdezettek széles köre lehetőség nyújt arra, hogy a fejlesztéspolitika minden résztvevője, egészen a végső felhasználókig visszacsatolhassa az  összegyűjtött tapasztalatait és véleményt formálhasson. A beérkező válaszokból készítendő összefoglaló országonként összegyűjtött adatokkal online formában lesz majd elérhető.

A konzultációban minden magánszemély és szervezet részt vehet. Különösen számítanak az alábbiak hozzászólásaira:

  • polgárok, függetlenül attól, hogy kapnak vagy kaptak-e támogatást az Európai Szociális Alap forrásaiból a társadalmi befogadás előmozdításához és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez;
  • az Európai Szociális Alap programjainak irányításában részt vevő szervezetek, például tagállamok, irányító hatóságok vagy közreműködő szervezetek, monitoring bizottságok tagjai;
  • az Európai Szociális Alap műveleteinek végrehajtásában kedvezményezettként vagy projektpartnerként részt vevő szervezetek: közigazgatási szervek, nem kormányzati szervezetek, önkormányzatok; továbbá
  • bármely, a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem terén szakértelemmel rendelkező szervezet vagy polgár.

A foglalkoztatási és szociális ügyek fórumtémájában előzetes regisztrációhoz kötött online konzultációs kérdőív kitöltésére nyílt lehetőség. A véleménynyilvánításra rendelkezésre álló időszak 2019. december 19-ig  (brüsszeli idő szerint éjfél) tart.

A magyar nyelvű tájékoztatás és kérdőív az alábbi linkre kattintva elérhető.