A Tímárház - Kézművesek háza egy egészen sajátos területtel foglalkozik: a néphagyományokkal és a népművészettel. Az EFOP projekt keretében itt létesült NépmesePonton az élőszavas mesemondás hagyományát ápolják. A projekt célja a hagyományos magyar népmese, a népmesemondás, a mesei gondolkodás és nevelés népszerűsítése, támogatva a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak iskolai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását a kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés által.