Kreatív foglalkoztató és tanulási-oktatási célú, valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas terek kialakítása a kiskunmajsai Városi Könyvtárban

A kiskunmajsai Városi Könyvtár fejlesztésének célja, hogy a könyvtár korszerű tanulási helyszínként bekapcsolódhasson a formális oktatásba, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe, továbbá biztosítsa az élethosszig tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen információkhoz való hozzáférést, valamint az azok megtalálásához, feldolgozásához szükséges képességek elsajátítását.

„A Városi Könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése az egész életen át tartó tanulás támogatásáért” című EFOP projekt mintegy 12 millió Ft támogatásból valósult meg, amelynek köszönhetően kibővült az épület és fejlesztésre kerültek az infokommunikációs eszközök is. Az épület infrastrukturális fejlesztés során egy már meglévő helyiségből került kialakításra az oktatásra és egyéni munkára is alkalmas, korszerű informatikai eszközökkel felszerelt terem, valamint a gyermekkönyvtári részben mobil bútorzat segítségével egy csoportos foglalkozásokra is lehetőséget biztosító terület.

Könyvtári fejlesztés a digitális esélyegyenlőségért és a digitális írástudásért

A támogatásból létrejött modern infrastrukturális háttérnek és az elhivatott szakdolgozóknak köszönhetően – a célcsoport igényeivel összhangban – több rendszeres kompetenciafejlesztő programmal bővült a könyvtár kínálata. Így például az óvodás és alsó tagozatos gyermekek eljuthatnak Alice Csodaországába; a könyvtár gyűjteményére, szolgáltatásaira épülő, esztétikai-művészeti tudatosságot és kifejezőképességet fejlesztő foglalkozások pedig a személyiségfejlesztést célozzák. E foglalkozások során elsősorban a drámapedagógia, bábpedagógia és meseterápia módszereit alkalmazzák, hagyományos és modern eszközöket egyaránt igénybe véve, minden alkalommal más-más témát körüljárva. A programok alkalmasak félénk, zárkózottabb gyermekek szociális képességeinek, magabiztosságának fejlesztésére is, akik így könnyebben kapcsolódnak be a tevékenységekbe.

A digitális egyenlőtlenség csökkentése érdekében egy számítógépes program a könyvtár intézményi honlapjának és online katalógusának használatába, egy másik pedig a hungaricana.hu közgyűjteményi portál megismerésébe vezeti be a 13-18 éves korosztályt, ezzel támogatva az önálló művelődéshez szükséges kompetenciák fejlődését. Az emellett biztosított mentorálási alkalmak során lehetőség van könyvtári környezetben az egyéni kutatási feladatok segítésére, továbbá a könyvtári közeg lehetőséget biztosít a nem online adatbázishoz kötött, hagyományos (papíralapú) források megismerésére is.

Könyvtári fejlesztés a digitális esélyegyenlőségért és a digitális írástudásért

A digitális írástudás fejlesztése céljából szintén szerveznek foglalkozást a 13-18 éves fiatalok számára. A résztvevők megismerkedhetnek az online elérhető magyar könyvtári portállal (MOKKA), elektronikus adatbázisokkal (MEK, MATARKA), valamint ezekhez kapcsolódóan az e-könyv olvasók használatával, táblagépekre készített e-könyv alkalmazásokkal, amelynek köszönhetően gyakorlatot szerezhetnek az információ- és adatkeresés hatékony módszereiben. Az alsó tagozatos gyerekeknek megtanítják, hogyan találják meg a személyi számítógépekre és mobil eszközökre készített játékos, egyéni fejlesztést szolgáló alkalmazásokat és hogyan használják azokat tudatosan. Ez a könyvekkel nehezen barátkozó, de a számítástechnikai eszközök iránt érdeklődő gyerekek olvasásra szoktatásának is egyik eszköze lehet, a tanulási nehézségekkel (diszlexia, látásproblémák stb.) küzdők számára pedig hasznos tanulási segédeszköz a szövegnagyító és -felolvasó funkcióknak köszönhetően.

Könyvtári fejlesztés a digitális esélyegyenlőségért és a digitális írástudásért

Az etikus online kommunikáció és viselkedéskultúra kialakításának szándéka szintén megjelenik a foglalkozások tematikájában. Az online térben történő zaklatás, megalázás elsősorban a kamaszok körében gyakori, a verbális agresszió viszont minden korosztályt érint, ezért fontos, hogy megelőző céllal a gyerekek minél fiatalabb korban elsajátítsák a helyes, empatikus kommunikációs formákat, megismerkedjenek a különböző szimbólumok jelentésével, a kommunikációs szándék szerinti alkalmazássukkal, hogy később, mikor a közösségi oldalak aktív használóivá válnak, ezeket már tudatosan alkalmazzák.

Kiskunmajsán a támogatásból kialakított infrastruktúra és a beszerzett eszközök remek alapot biztosítanak ahhoz, hogy az élethosszig tartó tanulás keretében a kreatív és tenni vágyó könyvtáros szakemberek érdemben hozzájáruljanak a lakosság digitális esélyegyenlőségéhez, a funkcionális analfabetizmus visszaszorításához, a munkaerőpiacon előnyt jelentő kompetenciák fejlesztéséhez.

A projekt támogatása az EFOP-4.1.8-16 konstrukció keretében történt.

A bemutatott pályázat azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00154