Az EFOP-4.1.8-16-2017-00120 kódszámú, Könyvtár négy keréken, MindenkiNet című projektben könyvtárbuszos szolgáltatás kialakításával biztosítják a könyvtári szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférését, az olvasáskultúra, valamint az informatikai és digitális ismeretek fejlesztését a lakosság széles köre számára, kiemelten a hátrányos helyzetű településeken.