Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – rövid nevén EFOP – a 2014-2020 közötti időszakban 1000 milliárd forintot meghaladó európai uniós és hazai forrással járult hozzá az oktatás, egészségügy és társadalmi környezet fejlesztéséhez.
Annak érdekében, hogy a program szerteágazó fejlesztései minél láthatóbbá és ismertebbé váljanak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma EFOP fotópályázatot hirdet.

EFOP FOTÓPÁLYÁZAT

Olyan fotókat vagy fotósorozatokat várunk, amelyek kapcsolódnak a köznevelés, a felsőoktatás, a kultúra, az egészségügy területén vagy szociális területen megvalósult EFOP projektekhez, megörökítik valamelyik infrastrukturális vagy szakmai fejlesztést, közösségi, kulturális programot, tanfolyamot. 

A legsikeresebb alkotások a kiíró és más támogatók által felajánlott díjazásban részesülnek, továbbá az éves, nagyszabású EFOP konferencián kiállítás formájában és az EFOP honlap online galériájában is bemutatásra kerülnek.

Az EFOP-ról bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://efop.kormany.hu/emberi-eroforras-fejlesztesi-operativ-program-efop

A támogatott fejlesztések pedig az alábbi keresőben települések szerinti bontásban is megtekinthetők: https://terkep.fair.gov.hu/

Pályázók köre:

A pályázaton 18. életévüket betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, hivatásos és műkedvelő/hobbi fotósok egyaránt.

Pályázás módja:

A pályázatokat az online Pályázati adatlap kitöltésével és a fotó vagy fotósorozat feltöltésével az alábbi linken lehet elektronikusan benyújtani:

http://eutamogatas.emmi.gov.hu/foto/

A pályaműveket az azonosíthatóság érdekében egyedi címmel szükséges ellátni, továbbá meg kell jelölni azt az EFOP projektet, amely a kép vagy képsorozat témáját szolgáltatja. Ezeket az adatokat az online Pályázati adatlapon kérjük feltüntetni.

Pályázati határidő:

Beadási határidő: 2022. február 28. 24:00 óra.

A határidő lejárta után beérkezett pályázatok nem vehetnek részt a versenyben.

Az eredményhirdetés 2022 márciusában várható.

Pályázati feltételek:

A pályaművek kizárólag digitális formában, a megadott linken történő feltöltés útján adhatók be, az oldalon történt pályázati regisztrációval egyidejűleg. Kérjük, hogy a beküldendő képeket a következő módon nevezzék el:

a készítő vezetékneve_a készítő keresztneve_a kép címe (a több szóból álló címet szavanként alsó aláhúzás különítse el, pl. Kovács_István_Könyvtári_tanfolyam)

Pályázni csak saját készítésű fényképpel lehet. Egy pályázó maximum 3 egyedi fotóval vagy 1 fotósorozattal nevezhet. Egy fotósorozat maximum 5 képből állhat, és egy pályaműnek számít.

A beadott képek utómunkájánál csak a teljes képre vonatkozó kismértékű digitális módosítások megengedettek: a szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (colour balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállítása és az eredeti kép készítése közben keletkezett fényérzékelőre tapadt por hagyta nyom eltávolítása. A kép aránya vágással megváltoztatható, több kép is felhasználható egyetlen kép elkészítésénél (panoráma, HDR, mélységélesség-növelő technikák alkalmazása). Egyéb módon manipulált képek nem indulhatnak a pályázaton.

A fotókat JPG formátumban kérjük feltölteni. Mérethatár: 5-20 MB. A fotók rövidebbik oldala minimum 2100 pixel legyen, a hosszabbik pedig nem haladhatja meg a 6000 pixelt. A képtömörítési minőséget 100%-osra kérjük beállítani.

A megadott paraméterektől eltérő digitális anyagokat nem áll módunkban elfogadni.

Szerzői és személyiségi jogi feltételek:

Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy személyiségi jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik.

A pályázat beküldésével a pályázó tudomásul veszi az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul ahhoz, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Pályázati adatlapon megadott személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal, ideig és módon kezelje. 

Pályázatok elbírálása és díjazás:

A pályaműveket a kiíró által felkért bíráló bizottság értékeli. A zsűrizéssel párhuzamosan az EFOP Facebook oldalán közönségszavazásra is sor kerül. A zsűri és a közönség által legjobbnak ítélt művek díjazásban részesülnek. A nyerteseket e-mailben értesítjük, valamint a nyertesek listáját az EFOP honlapján és Facebook oldalán is közzétesszük.

A fotósorozatok elbírálásakor a zsűri – indokolt esetben - figyelmen kívül hagyhat képeket, illetve átemelheti azokat egyedi képként történő értékelésre.

A pályázattal kapcsolatos további információkat az EMMI Kommunikációs és Partnerségi Főosztályától az tGiWxkK3JTgZWZvcGtvbW11bmlrYWNpb0BlbW1pLmdvdi5odQ== e-mail címen kérhetnek.

Kérjük, hogy a sikeres pályázat benyújtása érdekében olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és a Nyilatkozatot!